Naslov:
BIOS. Biopolitika in filozofija
Avtor:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Philosophica Moderna
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga velja za ključno delo v opusu italijanskega filozofa Roberta Esposita in prelomno delo na področju sodobnih raziskav koncepta biopolitike, ki ga je arheolog vednosti Michel Foucault uvedel sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Esposito izhaja iz konceptualne zagate, ki preči Foucautovo teorijo biopolitike. Ta namreč nenehno niha med dvema nekompatibilnima definicijama, in sicer med pozitivno definicijo, ki biopolitiko pojmuje kot politiko življenjske rasti in širitve, in negativno definicijo, po kateri je biopolitika praksa uničevanja življenja. To protislovje Esposito razreši z uvedbo novega koncepta, ki manjka znotraj Foucaultovega aparata: paradigme imunosti kot načela moderne politike. Ta razdelava mu omogoča novo interpretacijo totalitarizmov 20. stoletja, v prvi vrsti nacizma, kjer iz predhodno utemeljene teze o uničujočem presežku imunosti in njeni nujni sprevrnitvi v svoje etimološko nasprotje (skupnost) izpelje tezo o ontološki nujnosti propada nacizma. Izhajajoč iz te dekonstrukcije avtor predstavi svojo teorijo afirmativne biopolitike, ki temelji na zagovoru primata skupnega in skupnosti nad lastnim in imunim.

Kazalo vsebine
UVOD
BIOS
Prvo poglavje
Enigma biopolitike
Drugo poglavje
Paradigma imunizacije
Tretje poglavje
Biooblast in biomoc
Cetrto poglavje
Tanatopolitika (cikel génos)
Peto poglavje
FilozoIja bíosa
 
Izbrana bibliografija del Roberta Esposita
Imensko kazalo
Stvarno kazalo
 

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-782-0

Specifikacija

mehka vezava • 13 × 20 cm • 268 strani

Cena

26,00 EUR (redna)
19,00 EUR (klubska)