Fenomenološki etos

Avtor: Tine Hribar
Leto: 2009


Fenomenološki etos, po katerem je povzet naslov knjige, izhaja iz etične prenove v evropski filozofiji, ki se je začela na začetku 20. stoletja. Zasnoval ga je oče fenomenologije Edmund Husserl in se ob tem deloma navezal na Schelerjev koncept materialne etike, etike vrednot. Avtor v knjigi prikaže, kaj to pomeni na eni strani za etiko samo, na drugi strani pa za odnos med etičnostjo in religioznostjo. Celotno problematiko pa konkretizira z analizo in interpretacijo razmerja med kategoričnim imperativom in zlatim pravilom kot najstarejšim moralnim pravilom vseh svetovnih civilizacij, tako da ga danes obravnavamo kot ključni element svetovnega etosa. V tem kontekstu sta prek Assmannovega in Girardovega tematiziranja krščanstva problematizirana tudi monoteistična ekskluzivnost in nasilnost. V sklepnem delu knjige je prikazan razvoj fenomenološkega etosa od Husserl prek Heideggerja in Levinasa do Derridaja in Mariona. Knjiga se sklene s predstavitvijo vloge in pomena fenomenološkega etosa v kontekstu globalne krize sodobnega sveta.Kazalo vsebine

I. PREDGOVOR

II. KRIZA IN ETIČNA PRENOVA

1. Kriza evropskega duha

Kriza

Nevarnost vseh nevarnosti

Prenova

2. Izklop transcendenc

Skrivnost transcendence v imanenci

Vprašanje izklopljenih transcendenc

Mundani, transcendentni in imanentni Bog

3. Človek, causa sui svoje etičnosti

Božanski čisti jaz

Bog kot mejni pojem čistega jaza

Kritika Boga kot poneskončenega človeka

4. Fenomenološki kategorični imperativ

III. ETIČNOST IN RELIGIOZNOST

1. Fenomenologija verstev

Jahve in judovstvo

Jezus in krščanstvo

Sokrat, platonizem in krščanstvo

Buda, budizem in fenomenologija

2. Sakralno nasilje in nasilni monoteizmi

Girardova teorija sakralnega nasilja

Assmannova kritika monoteističnega nasilja

Monoteistično nasilje in slovenski katolicizem

3. Etika in religije

Projekt svetovnega etosa

Krščanstvo in evropski nihilizem

Etičnost kot kriterij religij

IV. TRANSFORMACIJE EVROPSKEGA ETOSA

1. Jutranja zarja imoralnosti

2. Od ciničnega prek paničnega do sferičnega uma

Cinični um

Panični um

Sferični um

Nova prebuditev Evrope

3. Evropsko zlato pravil

Rehabilitacija zlatega pravila

Evropski etos in univerzalno nasilje

Etična ulomkova črta

V. EVROPA V KONSTELACIJI SUPERCIVILIZACIJ SVETA

VI. LITERATURAŠe ...

Fenomenološki etos; Demokracija 50/XV (16.12.2010)Redna cena
20,00 €

Spletna cena
18,00 €


Ključne besede
etika
fenomenologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR