Predkritični spisi

Avtor: Immanuel Kant
Leto: 2010


Knjiga prinaša besedila, ki nam predstavljajo »Kantovo pot h Kantu«, torej raznolik splet tem in problemov, ki je Kanta pripeljal na prag njegovega »kopernikanskega obrata« v filozofiji. Večina besedil je prvič prevedena v slovenščino, v njih pa bo bralec odkril Kanta, ki se ukvarja tako s tradicionalnimi metafizičnimi problemi kakor tudi s presenetljivo teorijo psihoz in njegovo zgodnje obravnavanje moralnih in estetskih vprašanj.Kazalo vsebine

Uvodna študija

Zdravko Kobe, FILOZOFIJA E. KANTA

Immanuel Kant, PREDKRITIČNI SPISI

POSKUS NEKATERIH RAZMIŠLJANJ O OPTIMIZMU

LAŽNO DLAKOCEPSTVO ŠTIRIH SILOGISTIČNIH FIGUR

EDINI MOŽNI ARGUMENT ZA DEMONSTRACIJO OBSTOJA BOGA

RAZISKAVA O RAZLOČNOSTI NAČEL NARAVNE TEOLOGIJE IN MORALE. ODGOVOR NA

VPRAŠANJE, KI GA JE ZA LETO 1763 ZASTAVILA KRALJEVA AKADEMIJA ZNANOSTI V BERLINU

POSKUS UVEDBE POJMA NEGATIVNIH VELIKOSTI V FILOZOFIJO

RAZMIŠLJANJA O OBČUTJU LEPEGA IN VZVIŠENEGA

POSKUS O BOLEZNIH GLAVE

NAJAVA MAGISTRA IMMANUELA KANTA O POTEKU NJEGOVIH PREDAVANJ V ZIMSKEM SEMESTRU 1765–1766

SANJE DUHOVIDCA, POJASNJENE S SANJAMI METAFIZIKE

O PRVEM TEMELJU RAZLIKOVANJA SMERI V PROSTORU

O FORMI IN TEMELJIH INTELIGIBILNEGA IN SENZIBILNEGA SVETA
Redna cena
34,00 €

Spletna cena
30,60 €


Ključne besede
filozofija religije
Kant, Immanuel
kritična filozofija
metafizika
nemška klasična filozofija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR