Studia litteraria

Obdobje: od 2004


V zbirki izhajajo monografije in tematski zborniki, ki poznavalsko in inovativno segajo v razna območja slovenske in primerjalne literarne vede: od temeljnih opredelitev literature in njenih razmerij z drugimi družbeno-kulturnimi in umetnostnimi področji prek raziskav posameznih literarnih zvrsti, oblik, smeri in obdobij do kritičnih predstavitev novih tokov in problemov literarne vede ter njihovih aplikacij na konkretne literarne pojave.


Naslovi

Publikacija
Med majem '68 in novembrom '89
Transformacije sveta, literature in teorije
Studia litteraria 28

Leto: 2021
Uredil: Marko Juvan

Redna cena
26,00 €
Spletna cena
23,40 €

Publikacija
Lirski subjekt
Rekonceptualizacija
Studia litteraria 25

Leto: 2019
Avtor: Varja Balžalorsky Antić

Redna cena
21,00 €
Spletna cena
18,90 €

Publikacija
Stanko Vraz in nacionalizem
Od narobe Katona do narobe Prešerna
Studia litteraria 23

Leto: 2016
Avtor: Andraž Jež

Redna cena
21,00 €
Spletna cena
18,90 €

Publikacija
Sodobne teorije pripovedi
Studia litteraria

Leto: 2014
Avtorica: Alenka Koron

Redna cena
19,00 €
Spletna cena
17,10 €

Publikacija
Avtobiografski diskurz
Teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju
Studia litteraria

Leto: 2011
Uredila: Alenka Koron, Andrej Leben

Redna cena
20,00 €
Spletna cena
18,00 €

Publikacija
Zoisova literarna republika
Vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov
Studia litteraria

Leto: 2010
Avtor: Luka Vidmar


Publikacija
Renesansa alegorije
Alegorija, simbol, fragment
Studia litteraria

Leto: 2009
Avtorica: Jelka Kernev-Štrajn


Publikacija
Slovenski pisatelj
Razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu
Studia litteraria

Leto: 2007
Avtor: Marijan Dović


Publikacija
Literarna kritika
Termin, geneza, teorija
Studia litteraria

Leto: 2004
Avtor: Drago Šega


Ključne besede
17.-18. st.
18. st.
19.-20. st.
1968
1989
19. st.
20. st.
21. st.
alegorija
angleška dramatika
arhitektura
Aškerc, Anton
Avstrija
avstrijska književnost
avtobiografija
avtorstvo
besediloslovje
Biblia
bibliografije
Cankar, Ivan
cikli
digitalizacija
dvojezičnost
empirična literarna veda
empirične metode
epistolografija
geografija
geografski informacijski sistemi
glasba
gledališke uprizoritve
Gregorčič, Simon
ideologija
ilirizem
interdisciplinarne raziskave
interdisciplinarnost
interpretacija
kitica
književniki
književnost
Kocbek, Edvard
komparativistika
korespondenca
Koroški Slovenci
kratka proza
kultura
kulturna zgodovina
kulturni transfer
kulturni vidik
likovna umetnost
lirika
lirski cikli
lirski subjekt
literarna estetika
literarna geografija
literarna identiteta
literarna interpretacija
literarna kritika
literarna recepcija
literarna teorija
literarna večjezičnost
literarna veda
literarna zgodovina
literarne študije
literarne zvrsti
literarni jezik
literarni kanon
literarni motivi
literarni sistemi
literarno delo
literarno prevajanje
male literature
manjšine
Marlowe, Christopher
metodologija
metodologija literarne vede
minimalistična estetika
minimalizem
modernizem
motivi
multikulturnost
Murn, Josip
nacionalizem
nacionalne književnosti
naratologija
narodna identiteta
narodni prerod
Ocvirk, Anton
panslavizem
pisma
ples
postmoderna
Prešeren, France
prevajanje
prevodi
prevodi v slovenščino
primerjalna književnost
primerjalna literarna veda
primerjalne študije
pripoved
pripovedništvo
pripovednost
prostor
prostorska literarna veda
razsvetljenstvo
realizem
retorične figure
rima
ruska književnost
simboli
sistemska teorija
Slovani
Slovenci
Slovenija
slovenska književnost
slovenska kratka proza
slovenska kultura
slovenska literarna veda
slovenska literarna zgodovina
slovenska poezija
slovenska umetnost
slovenski pisatelji
slovensko gledališče
slovenščina
socializem
sonet
stilistika
svetopisemski motivi
Sveto pismo
Sveto pismo Nove zaveze
svetovna književnost
študije
tematologija
teorija pripovedi
tipologija
verzifikacija
vloga
Vodnik, Anton
Vodušek, Božo
vplivi
Vraz, Stanko
vrednotenje
zborniki
zgodba
zgodovina
zgodovinski pregledi
znamenite osebnosti
znanstvene publikacije
Zois, Žiga
Zola, Emil
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR