Studia litteraria.

Založnik: Založba ZRC
Obdobje: od 2004


V zbirki izhajajo monografije in tematski zborniki, ki poznavalsko in inovativno segajo v razna območja slovenske in primerjalne literarne vede: od temeljnih opredelitev literature in njenih razmerij z drugimi družbeno-kulturnimi in umetnostnimi področji prek raziskav posameznih literarnih zvrsti, oblik, smeri in obdobij do kritičnih predstavitev novih tokov in problemov literarne vede ter njihovih aplikacij na konkretne literarne pojave.


Naslovi

Publikacija
Med majem '68 in novembrom '89
Transformacije sveta, literature in teorije
Studia litteraria 28

Leto: 2021
Uredil: Marko Juvan

Redna cena
26.00 €
Spletna cena
23.40 €

Publikacija
Lirski subjekt
Rekonceptualizacija
Studia litteraria 25

Leto: 2019
Avtor: Varja Balžalorsky Antić

Redna cena
21.00 €
Spletna cena
18.90 €

Publikacija
Stanko Vraz in nacionalizem
Od narobe Katona do narobe Prešerna
Studia litteraria 23

Leto: 2016
Avtor: Andraž Jež

Redna cena
21.00 €
Spletna cena
18.90 €

Publikacija
Sodobne teorije pripovedi
Studia litteraria

Leto: 2014
Avtorica: Alenka Koron

Redna cena
19.00 €
Spletna cena
17.10 €

Publikacija
Avtobiografski diskurz
Teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju
Studia litteraria

Leto: 2011
Uredila: Alenka Koron, Andrej Leben

Redna cena
20.00 €
Spletna cena
18.00 €

Publikacija
Zoisova literarna republika
Vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov
Studia litteraria

Leto: 2010
Avtor: Luka Vidmar


Publikacija
Renesansa alegorije
Alegorija, simbol, fragment
Studia litteraria

Leto: 2009
Avtorica: Jelka Kernev-Štrajn


Publikacija
Slovenski pisatelj
Razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu
Studia litteraria

Leto: 2007
Avtor: Marijan Dović


Publikacija
Literarna kritika
Termin, geneza, teorija
Studia litteraria

Leto: 2004
Avtor: Drago Šega


Ključne besede
avtobiografija
interdisciplinarne raziskave
literarna teorija
Slovenija
zborniki
zgodovina
17.-18. st.
kitica
rima
slovenska poezija
verzifikacija
19.-20. st.
besediloslovje
cikli
lirski cikli
literarne zvrsti
slovenska književnost
sonet
stilistika
literarna kritika
literarna veda
tipologija
zgodovinski pregledi
arhitektura
glasba
kratka proza
likovna umetnost
literarna estetika
minimalistična estetika
minimalizem
ples
postmoderna
slovenska kratka proza
Aškerc, Anton
Biblia
Cankar, Ivan
Gregorčič, Simon
Kocbek, Edvard
literarne študije
literarni motivi
Murn, Josip
Prešeren, France
Sveto pismo
Sveto pismo Nove zaveze
svetopisemski motivi
tematologija
Vodnik, Anton
Vodušek, Božo
21. st.
komparativistika
literarna zgodovina
primerjalna književnost
slovenska literarna veda
svetovna književnost
Ocvirk, Anton
primerjalna literarna veda
literarni jezik
realizem
ruska književnost
alegorija
retorične figure
simboli
empirične metode
literarna interpretacija
literarna recepcija
metodologija
sistemska teorija
Slovenci
vplivi
Zola, Emil
bibliografije
literarno prevajanje
prevodi
slovenščina
vrednotenje
avtorstvo
empirična literarna veda
književniki
literarni sistemi
literarno delo
metodologija literarne vede
slovenski pisatelji
vloga
digitalizacija
znanstvene publikacije
epistolografija
korespondenca
kulturna zgodovina
narodni prerod
pisma
razsvetljenstvo
Slovani
Zois, Žiga
kulturni transfer
male literature
nacionalne književnosti
primerjalne študije
naratologija
pripoved
pripovedništvo
pripovednost
teorija pripovedi
zgodba
geografija
geografski informacijski sistemi
interdisciplinarnost
literarna geografija
prostor
prostorska literarna veda
slovenska kultura
slovenska literarna zgodovina
angleška dramatika
gledališke uprizoritve
Marlowe, Christopher
prevodi v slovenščino
slovensko gledališče
kulturni vidik
literarni kanon
nacionalizem
narodna identiteta
znamenite osebnosti
19. st.
ideologija
ilirizem
modernizem
panslavizem
Vraz, Stanko


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR