Naslov:
Studia litteraria
Uredniki zbirke:
Obdobje:
od 2004
Ključne besede:
avtobiografija, interdisciplinarne raziskave, literarna teorija, Slovenija, zborniki, zgodovina, 17.-18. st., kitica, rima, slovenska poezija, verzifikacija, 19.-20. st., besediloslovje, cikli, lirski cikli, literarne zvrsti, slovenska književnost, sonet, stilistika, literarna kritika, literarna veda, tipologija, zgodovinski pregledi, arhitektura, glasba, kratka proza, likovna umetnost, literarna estetika, minimalistična estetika, minimalizem, ples, postmoderna, slovenska kratka proza, Aškerc, Anton, Biblia, Cankar, Ivan, Gregorčič, Simon, Kocbek, Edvard, literarne študije, literarni motivi, Murn, Josip, Prešeren, France, Sveto pismo, Sveto pismo Nove zaveze, svetopisemski motivi, tematologija, Vodnik, Anton, Vodušek, Božo, 21. st., komparativistika, literarna zgodovina, primerjalna književnost, slovenska literarna veda, svetovna književnost, Ocvirk, Anton, primerjalna literarna veda, literarni jezik, realizem, ruska književnost, alegorija, retorične figure, simboli, empirične metode, literarna interpretacija, literarna recepcija, metodologija, sistemska teorija, Slovenci, vplivi, Zola, Emil, bibliografije, literarno prevajanje, prevodi, slovenščina, vrednotenje, avtorstvo, empirična literarna veda, književniki, literarni sistemi, literarno delo, metodologija literarne vede, slovenski pisatelji, vloga, digitalizacija, znanstvene publikacije, epistolografija, korespondenca, kulturna zgodovina, narodni prerod, pisma, razsvetljenstvo, Slovani, Zois, Žiga, kulturni transfer, male literature, nacionalne književnosti, primerjalne študije, naratologija, pripoved, pripovedništvo, pripovednost, teorija pripovedi, zgodba, geografija, geografski informacijski sistemi, interdisciplinarnost, literarna geografija, prostor, prostorska literarna veda, slovenska kultura, slovenska literarna zgodovina, angleška dramatika, gledališke uprizoritve, Marlowe, Christopher, prevodi v slovenščino, slovensko gledališče, kulturni vidik, literarni kanon, nacionalizem, narodna identiteta, znamenite osebnosti, 19. st., ideologija, ilirizem, modernizem, panslavizem, Vraz, Stanko
Jezik(i):
Opis

V zbirki izhajajo monografije in tematski zborniki, ki poznavalsko in inovativno segajo v razna območja slovenske in primerjalne literarne vede: od temeljnih opredelitev literature in njenih razmerij z drugimi družbeno-kulturnimi in umetnostnimi področji prek raziskav posameznih literarnih zvrsti, oblik, smeri in obdobij do kritičnih predstavitev novih tokov in problemov literarne vede ter njihovih aplikacij na konkretne literarne pojave.

 

Naslovi
Razprave o sodobni slovenski literaturi
Studia litteraria 27

Uredila: Varja Balžolorsky Antić
Leto: 2021
Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu
Studia litteraria 26

Uredila: Alenka Koron, Andrej Leben
Leto: 2020
Lirski subjekt
Rekonceptualizacija
Studia litteraria 25

Avtor: Varja Balžalorsky Antić
Leto: 2019
Slovenska literarna veda od Trubarja do druge svetovne vojne
Studia litteraria 24

Avtor: Darko Dolinar
Leto: 2018
Stanko Vraz in nacionalizem
Od narobe Katona do narobe Prešerna
Studia litteraria 23

Avtor: Andraž Jež
Leto: 2016
Kulturni svetniki in kanonizacija
Studia litteraria 22

Uredil: Marijan Dović
Leto: 2016
Christopher Marlowe, kanonični odpadnik
Studia litteraria 21

Avtor: Andrej Zavrl
Leto: 2016
Prostori slovenske književnosti
Studia litteraria 20

Uredil: Marko Juvan
Leto: 2016
Sodobne teorije pripovedi
Studia litteraria

Avtorica: Alenka Koron
Leto: 2014
Svetovne književnosti in obrobja
Studia litteraria

Uredil: Marko Juvan
Leto: 2012
Slovenska kratka proza 1919–1929
Studia litteraria

Avtor: Gregor Kocijan
Leto: 2012
Minimalizem in sodobna slovenska kratka proza
Studia litteraria

Avtorica: Andreja Perić Jezernik
Leto: 2011
Avtobiografski diskurz
Teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju
Studia litteraria

Uredila: Alenka Koron, Andrej Leben
Leto: 2011
Razumevanje jezikov književnosti
Studia litteraria

Avtor: Ivan Verč
Leto: 2010
Renesansa alegorije
Alegorija, simbol, fragment
Studia litteraria

Avtorica: Jelka Kernev-Štrajn
Leto: 2009
Lirski cikel v slovenski poeziji 19. in 20. stoletja
Studia litteraria

Avtorica: Vita Žerjal-Pavlin
Leto: 2008
Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk
Studia litteraria

Uredila: Darko Dolinar, Marko Juvan
Leto: 2008
Primerjalna književnost na prelomu tisočletja
Kritični pregled
Studia litteraria

Avtor: Tomo Virk
Leto: 2007
Kitične oblike v starejši slovenski posvetni poeziji
Studia litteraria

Avtor: Peter Svetina
Leto: 2007
Slovenska recepcija Émila Zolaja (1880–1945)
Studia litteraria

Avtor: Tone Smolej
Leto: 2007
Slovenski literarni prevod (1550–2000)
Studia litteraria

Avtorica: Majda Stanovnik
Leto: 2005
Nova zaveza in slovenska literatura
Studia litteraria

Avtor: Vid Snoj
Leto: 2005
Znanstvene izdaje in elektronski medij
Razprave
Studia litteraria

Uredil: Matija Ogrin
Leto: 2005
Sistemske in empirične obravnave literature
Studia litteraria

Avtor: Marijan Dović
Leto: 2004
Literarna kritika
Termin, geneza, teorija
Studia litteraria

Avtor: Drago Šega
Leto: 2004

Založnik

Založba ZRC

ISSN

1855-895X

ISSN (elektronska izdaja)

2712-2743

Specifikacija

mehka vezava • 15 × 21 cm