Naslov:
Literarna kritika. Termin, geneza, teorija
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija najprej obravnava terminološke oznake, podrobno zlasti pomene in rabe izraza »kritika« od antike do sodobnosti. Prikaz nastajanja literarne kritike začenja z elementi pretresa in presojanja literature v antiki in zasleduje njihov razvoj vse do romantike, ko se je literarna kritika vzpostavila kot samostojna dejavnost in se razločila od literarne zgodovine, teorije in estetike. Takrat sta nastala dva modela razvite literarne kritike (Friedrich in August Wilhelm Schlegel). Nadaljnji potek je zajet pod tipološkimi vidiki biografske, impresionistične in imanentne kritike, kjer so pregledno strnjene njihove različice od zgodnjega 19. do druge polovice 20. stoletja. Na koncu vzpostavi načelni razloček med kritiko, ki obravnava literaturo glede na njen avtonomni status in notranje opredelitve, ter kritiko, ki presoja literaturo glede na njena razmerja do realnega zgodovinskega oz. družbenega sveta.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-56-2

Specifikacija

mehka vezava • 13 × 21 cm • 156 strani