Skip to main content
Stanko Vraz in nacionalizem. Od narobe Katona do narobe Prešerna.


Avtor: Andraž Jež
Leto: 2016


Knjiga obravnava slovensko-hrvaškega pesnika Stanka Vraza z gledišča, ki ni značilno za slovensko literarno zgodovinopisje. Še posebej to gledišče ni značilno za obravnavo tako edinstvenega literata, kot je na prvi pogled Vraz. Med slovensko pišočimi literati bi zlasti v 19. stoletju stežka našli primerljivo figuro. Vraz namreč v literarni zgodovini ni ostal zapisan le kot nekakšen odpadnik, pač pa tudi kot izvrsten pesnik, kar dodatno prispeva k njegovi skoraj tragični mitski karizmi. Že bežen pogled v njegove biografske podatke pa razkriva še veliko več. Pesnik je bil med prvimi, ki so pri pisanju v slovenščini dosledno uporabljali današnjo slovensko pisavo, in med prvimi, ki so si dopisovali v slovenščini. Pri tem je bila na Hrvaškem recepcija Vraza izrazito afirmativna, kar je dodatno pripomoglo k njegovemu enigmatičnemu statusu. Nabor njegovih dejanj, ki jih je hrvaška literarna zgodovina povzela kot pionirska, pa je še bistveno daljši; med drugim je Vraz prvi hrvaški literarni kritik in pisec prve satire. V slovenski literarni vedi pa je vendarle obveljal za nekakšnega narobe Prešerna, če naj parafraziramo Prešernovo lastno oznako Vraza kot »naróbe Katóna«.Kazalo vsebine

Uvod
      Identitete vs. ideologije
      Ideologija po Louisu Althusserju
      Zgradba študije in njeni temeljni koncepti
          Progresivno – reakcionarno
          Nacionalizem in protonacionalizem
          Preporod in preporoditelji

      Uvodni tezi
Raziskave evropskega nacionalizma
      Modernizem in etnicizem
          Benedict Anderson in zamišljanje narodov
          Binarne tipologije nacionalizmov: Ernest Gellner, Hans Kohn
          Joep Leerssen in nacionalna misel
          Stanje raziskav na Slovenskem

Časovni okvir (1780–1848): ilirsko gibanje v ideoloških kontekstih
      18. stoletje: nation francoskega razsvetljenstva in Herderjev Volk
          Razsvetljenski pogledi na nacijo pred francosko revolucijo
          Francoska revolucija
          Sočasna nemška nacionalna misel: Herderjeva
Volk in Nation
      Nemški pojem nacije med Herderjem in Napoleonom
          Protifrancoski sentiment Lessinga, Möserja in Klopstocka pred letom 1800
          Nemški nacionalizem v letih 1800–1810: Napoleonov dvojni vpliv

      Panslavizem in ilirizem
          Pogled od zunaj: okvir panslavizma in ilirizma po Hobsbawmu in Kohnu
          Očrt panslavizma
          Očrt ilirizma

Stanko Vraz
      Uvodne teze o Vrazu luči zgodovinskega pregleda
      Vrazovo cerovško otroštvo
          Svetinjska osnovna šola in mariborska gimnazija v Vrazovem ideološkem formiranju
      Jezik Vrazove slovenske poezije
          Prleško narečje v odnosu do kranjskega knjižnega jezika in kajkavščine
          Historično prisvajanje
          Predvojno jezikoslovje: poskus teorije (Ramovš) in ideologija (Belić)
          Junkovićeva »teorija«
          Rigler: proti prisvajanju?
          Novejše raziskave: onkraj prisvajanja?
          Dialektalni oris prleškega narečja
          Jezik slovenskih del Stanka Vraza in prleško narečje
          Preliminarni sklepi

      Vrazova prva graška leta
          Slovenska družba
          Hrbtna stran nove slovanske ideologije
          Odhod teologov
          Članek Čelakovskega in Čopov odgovor nanj

      Vrazovo slovensko delovanje: približevanje čbeličarjem
          Vrazovo slovensko pisanje
          Prešeren, Čop, Vraz in ideologija: dve romantiki
          Preostala slovenska dejavnost pred prestopom v ilirizem

      Vrazov panslavizem pred prestopom v ilirizem
          Priprave na Danico
          Zaostritev Gajevih zahtev
          Objava
Stane i Marka
          Iz nacionalizma v pannacionalizem
          Vraz v precepu in naddoločenost precepa

      Večplastni vpliv Kollárjeve Slávy dcere na Vrazove Djulabije
          Vrazov odnos do Kollárja
          Kollárjeva
Slávy dcera
          Formalne in vsebinske povezave med Kollárjevo pesnitvijo in Vrazovo poezijo
          Preliminarni sklepi

      Prva ilirska leta
          Ohlajanje stika z Gajem
          Med kritiko in njenim pomanjkanjem: med
Kolom in »cigani«
      Vrazova kritika
          Kolo in dokončen spor z Gajem
      Vrazova nekritičnost
          Vrazovi nadaljnji stiki s praškimi panslavisti
          Etnične evidence in približevanje pragmatizmu
          Ilirizem kranjske in štajerske duhovščine okoli leta 1840
          Veliki slovanski kongres in zadnja leta

Recepcija Stanka Vraza v luči prešernovskega mita
      Močnikova Julija
          Minimalna shema naddoločenosti
      Prešernoslovje in Stanko Vraz
          Dvojni negativ: Vraz in Koseski v prešernoslovju
      Mitski Stanko Vraz in minimalna shema naddoločenosti
          Prototip: osmrtnica
          Predzgodba: nacionalizacija Prešerna
          Odpadnik Vraz kot stranski učinek moderne

      Zakaj Stanko Vraz ni nacionalni kulturni svetnik
          Vitae
Sklep

Viri in literatura
      Viri
      Literatura
Imensko kazalo
Summary

 Še ...

STANKO VRAZ; Rtvslo.si 24.3.2017Redna cena
21,00 €

Spletna cena
18,90 €


Ključne besede
19. st.
ideologija
ilirizem
modernizem
nacionalizem
panslavizem
slovenska književnost
Vraz, Stanko
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR