Skip to main content
Nova zaveza in slovenska literatura


Avtor: Vid Snoj
Leto: 2005


Knjiga v prvem delu sprašuje, kako je Novo zavezo in slovensko literaturo sploh mogoče uzreti v medsebojnem razmerju. Temeljni hermenevtični položaj, v katerem poteka sprejemanje Nove zaveze v slovenski literaturi, opredeljujeta splošna pojma svobodomiselnost in sekularizacija. Ta dva pojma sta vezno sredstvo tudi v drugem, interpretativnem delu knjige.

Obravnava pri nekaterih osrednjih piscih (Prešernu, Murnu, Cankarju, A. Vodniku, Vodušku, Kocbeku) upošteva novozavezne navezave glede na tisto témo, ki je središčnega pomena za njihov opus v celoti, in je pozorna na to, kaj se dogaja ob rabi novozaveznih metafor, podob, pojmov, likov ali motivov v literaturi: razskrivnostjenje religioznega ali prebitje svobodomiselnosti in uglasitev s krščansko naravnanostjo.

Ključne besede
Aškerc, Anton
Biblia
Cankar, Ivan
Gregorčič, Simon
Kocbek, Edvard
literarne študije
literarni motivi
motivi
Murn, Josip
Prešeren, France
slovenska književnost
svetopisemski motivi
Sveto pismo
Sveto pismo Nove zaveze
tematologija
Vodnik, Anton
Vodušek, Božo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR