Razumevanje jezikov književnosti.

Avtor: Ivan Verč
Leto: 2010


V precepu med intelektualno pavperizacijo, ki jo poglablja bolonjska reforma, in dostojanstvom filološko-humanistične tradicije Ivan Verč odkriva izvirno možnost za preživetje sodobne literarne vede: z vztrajanjem pri kriterijih znanstvenosti naj veda razlaga zgodovino književnosti kot zgodovino človekovega jezikovnega bivanja v svetu, po drugi strani pa v svojih naslovnikih, posebej med študenti, oblikuje zavest, kako znakovne reprezentacije tudi tu in danes gradijo stavbe življenjske izkušnje. Verčeva zavzeta in analitična misel to vodilo preizkusi s korenito reinterpretacijo ruskega realizma in kulturnih modelov, ki iz njega izhajajo ali z njim prelamljajo.

Ključne besede
literarna veda
literarni jezik
realizem
ruska književnost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR