Skip to main content
Znanstvene izdaje in elektronski medij. Razprave.


Uredil: Matija Ogrin
Leto: 2005


Zbornik o znanstvenih izdajah je prva knjižna publikacija na Slovenskem, namenjena premisleku o sistemskem mestu znanstvenih in kritičnih izdaj besedil v humanističnih vedah, njihovih metodoloških podlag in edicijskih načel. Posebna pozornost je namenjena zlasti pripravi elektronskih izdaj in virov, ki postajajo čedalje pomembnejši komunikacijski kanal tudi v humanistiki.

Čeprav imajo znanstvene edicije virov v raziskovalnem delu na Slovenskem v nekaterih vedah že upoštevanja vredno tradicijo, je novost knjige v tem, da v njej prvič na enem mestu vse reprezentativne humanistične vede formulirajo svojo metodiko in z njo povezane epistemološke probleme izbora, analize in objavljanja virov. Še več novosti prinaša na področju elektronskega kodiranja, obdelave in prezentacije besedil: prikazano je, kako so bili edicijski standardi tradicionalnih znanstvenokritičnih izdaj uporabljeni v novih okoliščinah in možnostih elektronskega medija.

Navzočnost sodobnih globalnih tokov informacijske tehnologije prinaša med humanistične teme vrsto tehnoloških novosti. Ključnega pomena je zlasti uporaba mednarodnih odprtih standardov za označevanje besedil (predvsem tehnologij XML, znakov Unicode in smernic za elektronsko kodiranje ter izmenjavo besedil konzorcija Text Encoding Initiative). Z uporabo teh standardov elektronska besedila pridobijo neodvisnost od vsakokratne komercialne programske in strojne opreme; tako označena besedila je mogoče tudi obdelovati in uporabiti na različne načine, ki lahko presežejo namen prvotne objave, denimo kot gradivo za besedilne korpuse, elektronske slovarje, za t. i. rudarjenje podatkov (data mining) v stilističnih in jezikoslovnih analizah itn.

V knjigi sodeluje 21 domačih in tujih strokovnjakov s področja elektronskega kodiranja besedil. Besedila so v slovenskem ali angleškem jeziku s povzetki v slovenščini oz. angleščini.

Ključne besede
digitalizacija
zborniki
znanstvene publikacije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR