Skip to main content
Prostori slovenske književnosti


Uredil: Marko Juvan
Leto: 2016


Skupina raziskovalcev z ZRC SAZU in ljubljanske Filozofske fakultete pod vodstvom Marka Juvana v knjigi razvija novo disciplino, ki se oblikuje na presečišču med analizo literarnega sistema in geografijo, opira pa se na geografske informacijske sisteme. Na literarnogeografskem pristopu, predstavljenem v uvodnih poglavjih, temeljijo študije, tematski zemljevidi in grafi, ki skušajo razložiti, kako se je prek interakcije med geografskimi dejavniki in književnimi praksami v slovenščini od 1780 do 1940 materialno-ideološko oblikoval »narodni prostor« Slovencev. Argumentacija temelji na prostorsko-statističnih analizah množice podatkov o biografijah literarnih akterjev, razvoju tiska, založništva, literarnih društev in gledališč, o krajih, predstavljenih v zgodovinskih romanih, in konstelaciji spominskih objektov in poimenovanj, posvečenih slovenskim književnikom. Sistemska obravnava je dopolnjena z razpravami o predstavljenih in življenjskih prostorih izbranih književnikov od 17. do 21. stoletja.Kazalo vsebine

Marko Juvan:  Predgovor

UVOD

Marko Juvan:  Na poti k prostorski zgodovini literarnih kultur: književnost in ustvarjanje slovenskega prostora

Jerneja Fridl, Joh Dokler, Marko Juvan in Jaka Ortar: Razmerja geoprostora s prostori književnosti: geopodatki, kartografija in interaktivni zemljevidi

ANALIZE

Urška Perenič:  Prostor književnikov: kraji bivanja in službovanja in središča nacionalne literarne kulture

Jernej Habjan in Alenka Koron: Prostor slovenskih tiskanih medijev

Jola Škulj: Prostor tiskarn in založb

Urška Perenič: Prostor literarnih društev: čitalništvo v kontekstu demografskih značilnosti, upravno-politične in sodne delitve ozemlja ter mreže srednjih in višjih šol

Marko Juvan: Prostor literarnih ustanov in društev: gledališča, dramatična društva, narodni domovi

Marijan Dović: Prostor spomina: spominska obeležja slovenske literarne kulture

Miran Hladnik: Prostori zgodovinske povesti in Geopedija

INTERPRETACIJE

Monika Deželak Trojar: Prostori Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681) ter njihov vpliv na potek njegove življenjske in ustvarjalne poti

Andraž Jež: Štajerska književnost v času zgodnjekapitalistične produkcije prostora

Marjan Dolgan: Literarni, gledališki in filmski prostor pri Ivanu Preglju

Jola Škulj: Modernistični pesniški prostori: pokrajina Devina (Rilke) in Krasa (Kosovel)

Alenka Koron:  Pripovedni prostor v Idini kocki Suzane Tratnik

SKLEPNA REFLEKSIJA

Mimi Urbanc in Jerneja Fridl: Oblikovanje prostorov literarne kulture v geografski perspektivi

Imensko kazalo

O avtoricah in avtorjih

SummaryŠe ...

Iztok Ilich: PROSTORI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI; Bukla 14.9.2016Redna cena
28,00 €

Spletna cena
25,20 €


Ključne besede
geografija
geografski informacijski sistemi
interdisciplinarnost
literarna geografija
literarna interpretacija
literarna zgodovina
literarne študije
prostor
prostorska literarna veda
Slovenija
slovenska književnost
slovenska kultura
slovenska literarna veda
slovenska literarna zgodovina
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR