Thesaurus memoriae.

Publishing House: Založba ZRC
Year: 2002


The book collection Thesaurus memoriae, issued by the Milko Kos Historical Institute, is arranged in three series: Dissertationes, Fontes and Opuscula. The series Dissertationes comprises original scientific monographs on cultural, economic, political and social history, with an emphasis on the Slovenian provinces and their multi-layered historical embeddedness in the European area. The series Fontes is intended for scientific editions of written historical sources from the late Antiquity to 1918 or the end of the First World War. These include historiographical sources from the Middle Ages and the Modern Period, such as charters, urbaria and notary books, as well as materials from the 19th and 20th centuries that shed important light on crucial political and economic processes. The series Opuscula comprises scientific monographs that discuss the problems of historiography in a somewhat narrower chronological and spatial context.


Thesaurus memoriae – Dissertationes ( 2003– )
ISSN:1854-2948
ISSNe:2738-5159
Thesaurus memoriae
Publications
Valvasor
Njegove korenine in potomstvo do danes
Thesaurus memoriae Dissertationes 13

Year: 2016
Author: Boris Golec

Regular price
38.00 €
Online price
34.20 €

Publications
Zgodovina morale 2
Ljubezenske strasti, prevare, nasilje in njihovo kaznovanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo
Thesaurus memoriae Dissertationes 12

Year: 2016
Author: Dušan Kos

Regular price
49.00 €
Online price
44.10 €

Publications
Valvasorji
Med vzponom, <em>Slavo</em> in zatonom
Thesaurus memoriae Dissertationes 11

Year: 2015
Author: Boris Golec

Regular price
42.00 €
Online price
37.80 €

Publications
Zgodovina morale 1
Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo
Thesaurus memoriae Dissertationes 10

Year: 2015
Author: Dušan Kos


Publications
Dežela – knez – stanovi
Oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518
Thesaurus memoriae Dissertationes 7

Year: 2009
Author: Andrej Nared


Publications
Čas kolere
Epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 6

Year: 2007
Author: Katarina Keber

Regular price
24.00 €
Online price
21.60 €

Publications
Od mejne grofije do dežele
Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 5

Year: 2006
Author: Andrej Komac

Regular price
27.90 €
Online price
25.10 €

Publications
Auerspergi
Po sledeh mogočnega tura
Thesaurus memoriae Dissertationes 4

Year: 2005
Author: Miha Preinfalk


Publications
Ilirik med Konstantinom Velikim in Teodozijem Velikim
Balkansko-podonavski prostor v poročilih Atanazija, Hilarija, Sokrata Sholastika, Sozomena, Teodoreta in Filostorgija
Thesaurus memoriae Dissertationes 3

Year: 2004
Author: Alenka Cedilnik

Regular price
21.50 €
Online price
19.40 €

Publications
Ratio facta est
Gospodarska struktura in poslovanje poznosrednjeveških gospostev na Slovenskem
Thesaurus memoriae Dissertationes 2

Year: 2003
Author: Matjaž Bizjak

Regular price
18.00 €
Online price
16.20 €

Publications
Blesk zlate krone
Gospodje Svibenski – kratka zgodovina plemenitih nasilnikov
Thesaurus memoriae Dissertationes 1

Year: 2003
Author: Dušan Kos

Regular price
22.00 €
Online price
19.80 €

Thesaurus memoriae – Fontes ( 2002– )
ISSN:2232-3422
ISSNe:2712-3278
Thesaurus memoriae
Publications
Piranske notarske knjige (Zvezek 7)
Fragmenti (1301–1320 /1321/)
Thesaurus memoriae Fontes 15

Year: 2018
Edited by: Darja Mihelič

Regular price
24.00 €
Online price
21.60 €

Publications
Novejši urbarji za Slovenijo 2
Urbarji belopeškega gospostva
Thesaurus memoriae Fontes 14

Year: 2018
Edited by: Janez Mlinar

Regular price
24.00 €
Online price
21.60 €

Publications
Piranske notarske knjige (Zvezek 6)
Fragmenti (1298–1317)
Thesaurus memoriae Fontes 13

Year: 2016
Edited by: Darja Mihelič

Regular price
24.00 €
Online price
21.60 €

Publications
Avstrijski in jugoslovanski državni problem
Tri razprave Janka Brejca iz prelomnega obdobja narodne zgodovine
Thesaurus memoriae Fontes 10

Year: 2012
Edited by: Andrej Rahten

Regular price
18.00 €
Online price
16.20 €

Publications
Stockholmska spomenica Henrika Tume
Izjava delegacije Jugoslovanske socialdemokratične stranke za razprave na mirovnem kongresu v Stockholmu
Thesaurus memoriae Fontes 9

Year: 2011
Authors: Branko Marušič, Franc Rozman


Publications
Turjaška knjiga listin 2
Dokumenti 15. stoletja
Thesaurus memoriae Fontes 8

Year: 2009
Authors: Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk

Regular price
35.00 €
Online price
31.50 €

Publications
Turjaška knjiga listin 1
Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov)
Thesaurus memoriae Fontes 6

Year: 2008
Authors: Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk

Regular price
31.00 €
Online price
27.90 €

Thesaurus memoriae – Opuscula ( 2002– )
ISSN:2232-3430
ISSNe:2738-5205
Thesaurus memoriae
Publications
O zgodovini slovenske krščanske demokracije
Spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888–1976)
Thesaurus memoriae Opuscula 8

Year: 2019
Edited by: Gregor Antoličič, Andrej Rahten

Regular price
23.00 €
Online price
20.70 €

Publications
Feldmaršal Radetzky in Slovenci
Thesaurus memoriae Opuscula 5

Year: 2017
Edited by: Miha Preinfalk

Regular price
19.00 €
Online price
17.10 €

Publications
»Patriae ac humanitati!«
Zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte
Thesaurus memoriae Opuscula 2

Year: 2011
Authors: Katarina Keber, Miha Šimac

Regular price
20.00 €
Online price
18.00 €

Keywords
Battle at Isonzo
cholera
epidemics
health care
health conditions
historical surveys
history
hospitals
infectious diseases
Ljubljana
medical care
pastoral care
Slovenia
soldiers
World War 1914-1918
Auersperg (family)
family trees
genealogy
lexicons
nobles
Middle Ages
Svibenski (family)
19th century
Carniola
epidemiology
health care conditions
public health
14/16th century
administrative history
Landstände
legal history
Friuli
Gorica region
historiography
archives
diplomatics
documents
historical sources
Slovenes
4th century
Illyricum
Roman empire
13th century
fiefs
nobility
economic history
notary books
Pirano
13/14th century
15th century
business
economic structure
land fiefs
Late Middle Ages
Europe
international relations
opinions
peace conferences
political parties
political programs
socialdemocracy
Stockholm
Tuma, Henrik
Yugoslav Social Democratic Party
19/20th century
agricultural policy
legislation
phylloxera
vineyard
vineyards
viticulture
Bled
Brixen diocese
urbaria
cities
16/19th century
Croatian ethnonym
Croatian language
Croatian lingonym
Croatisation
Austria-Hungary
Brejc, Janko
Carinthia (Austria)
national issue
political history
Slovenian politicians
Yugoslav Union
Yugoslavia
17th century
biography
Janez Vajkard Valvasor
Valvasor (family)
Valvasor, Janez Vajkard
extraction
glossaries
iron
Karawanks
mines
mining language
reports
Žirovnica
cultural history
divorce
gender relations
marriage
morality
values
violence
wedding
wedding strategies
business books
economy
landed property
Battle of Königgrätz 1866
Hapsburg monarchy
Kastl (family)
Kastl, Karl
memoirs
military history
Prussia
Prussian-Austrian war
Austrian army
collective volume
Habsburg monarchy
military leaders
Radetzky von Radetz, Joseph
Karst


Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR