Čas kolere. Epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju

Author: Katarina Keber
Year: 2007


The book discusses all five cholera epidemics that hit the central Slovenian area in 1836, 1849, 1855, 1866, and 1886. It is the first synthesis of cholera epidemics and the first presentation of the health conditions in the 19th-century Carniola.
Largely drawing on original archival materials, the book also provides Slovenian historiography with new and original knowledge, and substantially places itself side by side other European and American historiographical research dealing with the phenomenon of cholera epidemics in health, social, cultural and political context.Table of content

UVOD

O EPIDEMIJAH V ZGODOVINOPISJU

Zgodovina kolere

Problematika teorije nalezljivosti

Kolera v moderni medicini

'Pasja smrt'

KOLERA V PREDMARČNI DOBI

Nova bolezen zavzame Evropo

Habsburška monarhija

V PRIČAKOVANJU EPIDEMIJE NA KRANJSKEM IN V LJUBLJANI

Zdravstveni kordon na kranjsko-hrvaški meji

Javni zdravstveni sistem

Zdravstvene ustanove v predmarčni dobi

Zdravniki in zdravljenje kolere

Fran Viljem Lipič

PRVA EPIDEMIJA LETA 1836

Javna zdravstvena mreža v treh kranjskih okrožjih Ilirskega gubernija

Mesto Ljubljana

Socialna struktura umrlih meščanov

Hišne številke in posamezniki

DRUGA EPIDEMIJA LETA 1849

Mesto Ljubljana

Ukrepi oblasti

Javna zdravstvena mreža

VELIKA EPIDEMIJA KOLERE

Kolera v Habsburški monarhiji leta 1855

Kranjska

Geneza ukrepov deželnih oblasti

Problematika zdravniške oskrbe

Analiza zdravstvenega osebja v času epidemije

Zdravniki in ranocelniki na Kranjskem

Organizacija zdravniške mreže med epidemijo

Zdravljenje bolnikov

EPIDEMIJA IN LJUDJE

Socialne posledice epidemije

Primerjava socialne strukture obolelih v mestu in na podeželju

Mesto Ljubljana

Župnija Slavina na Notranjskem

Pomoč med epidemijo

Posledice epidemije

Vloga okrajnih in cerkvenih oblasti ter posameznikov

Te Deum Laudamus namesto zaključka

Epidemija in kolektivni spomin

ŠE DVE EPIDEMIJI

EPIDEMIJA LETA 1866

Kranjska

Ukrepi oblasti leta 1865

Ukrepi oblasti leta 1866

Razmere v Ljubljani

Javni zdravstveni sistem

EPIDEMIJA LETA 1886

Čas železnice, telegrafa in bakterij

Priprave na epidemijo

Romanja in sejmi

Železniška prometna žila

Zdravniki

Po najnovejših najdbah so mikrobi vzrok kolere

Zdravstvena zakonodaja

Devetdeseta leta 19. stoletja

VPLIV KOLERE NA HIGIENIZACIJO DRUŽBE

ZAKLJUČEK

ZAHVALA

DODATKI

VIRI IN LITERATURA

SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA

SEZNAM TABEL

SEZNAM GRAFIKONOV

NUMERIČNA PODLAGA ZA ZEMLJEVID

SUMMARY

REGISTER KRAJEVNIH IN OSEBNIH IMEN
Regular price
24.00 €

Online price
21.60 €


Keywords
19th century
Carniola
cholera
epidemics
epidemiology
health care conditions
health conditions
historical surveys
history
public health
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR