Skip to main content
Rodbina Gall in njene veje v srednjem veku


Author: Matjaž Bizjak
Year: 2019Table of content

Uvodne besede (Matej Kotnik, Matjaž Švagan)
Predgovor
Viri
     Gallenberški listinski arhiv
Genealoški pregled
     Prvotna rodbina Gall
     Linija oziroma rodbina Gallenberg
     Linija Lebek-Rožek
     Linija Gallenstein
     Linija Motnik
     Linija Pukštajn
     Težko opredeljivi člani rodbine Gall v duhovniških vrstah
Posestni razvoj
Gospostvo Gamberk

Priloge
     Urbar gospostva Gamberk 1498
     Rodbinski leksikon
     Rodovniki
          1. Gall, začetki rodbine na Kranjskem
          2. Gallenberg
          3. Gall – Lebek-Rožek
          4. Gall – Gallenstein
          5. Gall – Motnik
          6. Gall – Pukštajn

Viri in literatura
Seznam slikovnega gradiva
Summary
Imensko kazaloMore ...Regular price
27.00 €

Online price
24.30 €


Keywords
Gall (family)
Middle Ages
nobles
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR