Historični seminar

Obdobje: od 1992


Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU je mednarodni multidisciplinarni ciklus javnih predavanj, krajših znanstvenih sestankov in okroglih miz, ki poteka od leta 1992. Organizira ga Koordinacijski odbor. Namenjen je predstavitvam novih, izvirnih in aktualnih znanstvenih dognanj in dosežkov na različnih, zlasti humanističnih in družboslovnih področjih znanstvenega raziskovanja. Predavanja so organizirana enkrat mesečno. Na njih sodelujejo domači in tuji vabljeni predavatelji, namenjena so širšemu strokovnemu občinstvu, omogočajo pa tudi navezavo in krepitev stikov med domačimi in tujimi strokovnjaki in raziskovalci.

Z namenom približati najbolj odmevne in aktualne raziskovalne dosežke in dognanja širši strokovni javnosti izhaja od 1994 serijska publikacija, ki prinaša izbrana in za objavo prirejena besedila predavanj v knjižni obliki. Od šeste knjige (2008) dalje besedila Historičnega seminarja običajno izidejo v eni monografijo letno. Članki v njih so opremljeni z ustreznim znanstvenim aparatom; slovenski članki imajo angleške, tujejezični pa slovenske povzetke, izvlečke in ključne besede.

Prva knjiga iz te serije je izšla v zbirki ZRC (4, 1994).


Naslovi

Publikacija
Historični seminar 14


Leto: 2021
Uredili: Mojca Žagar Karer, Katarina Šter

Redna cena
15,00 €
Spletna cena
13,50 €

Publikacija
Historični seminar 13


Leto: 2018
Uredili: Mojca Žagar Karer, Katarina Šter

Redna cena
15,00 €
Spletna cena
13,50 €

Publikacija
Historični seminar 12


Leto: 2016
Uredili: Mojca Žagar Karer, Katarina Šter

Redna cena
15,00 €
Spletna cena
13,50 €

Publikacija
Historični seminar 11


Leto: 2014
Uredila: Mojca Žagar Karer

Redna cena
15,00 €
Spletna cena
13,50 €

Publikacija
Historični seminar 5
Zbornik izbranih predavanj 2004–2006


Leto: 2006
Uredili: Vojislav Likar, Petra Svoljšak, Peter Weiss


Publikacija
Historični seminar 4
Zbornik predavanj 2001–2003


Leto: 2003
Uredili: Metoda Kokole, Vojislav Likar, Peter Weiss


Publikacija
Historični seminar 3
Zbornik predavanj 1998–2000


Leto: 2000
Uredili: Metoda Kokole, Vojislav Likar, Peter Weiss


Ključne besede
antični miti
Argonavti
arheologija
biografije
cerkvena zgodovina
Evropa
glasba
glasbena zgodovina
jezikoslovje
kulturna zgodovina
leksikografija
likovni motivi
literarne študije
literarni motivi
ljudsko slovstvo
mitologija
nekropole
novi vek
ples
politična misel
politična zgodovina
slovaropisje
Slovenci
Slovenija
Slovenska ljudska stranka
slovenska zemljepisna imena
socialna zgodovina
Sredozemlje
stari vek
vizualna kultura
vplivi
zborniki
zgodovina
zgodovinopisje
zgodovinska antropologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR