Opis

Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU je mednarodni multidisciplinarni ciklus javnih predavanj, krajših znanstvenih sestankov in okroglih miz, ki poteka od leta 1992. Organizira ga Koordinacijski odbor. Namenjen je predstavitvam novih, izvirnih in aktualnih znanstvenih dognanj in dosežkov na različnih, zlasti humanističnih in družboslovnih področjih znanstvenega raziskovanja. Predavanja so organizirana enkrat mesečno. Na njih sodelujejo domači in tuji vabljeni predavatelji, namenjena so širšemu strokovnemu občinstvu, omogočajo pa tudi navezavo in krepitev stikov med domačimi in tujimi strokovnjaki in raziskovalci.

Z namenom približati najbolj odmevne in aktualne raziskovalne dosežke in dognanja širši strokovni javnosti izhaja od 1994 serijska publikacija, ki prinaša izbrana in za objavo prirejena besedila predavanj v knjižni obliki. Od šeste knjige (2008) dalje besedila Historičnega seminarja običajno izidejo v eni monografijo letno. Članki v njih so opremljeni z ustreznim znanstvenim aparatom; slovenski članki imajo angleške, tujejezični pa slovenske povzetke, izvlečke in ključne besede.

Prva knjiga iz te serije je izšla v zbirki ZRC (4, 1994).

 

Naslovi
Historični seminar 14
Historični seminar

Uredili: Mojca Žagar Karer, Katarina Šter
Leto: 2021
Historični seminar 13
Historični seminar

Uredili: Mojca Žagar Karer, Katarina Šter
Leto: 2018
Historični seminar 12
Historični seminar

Uredili: Mojca Žagar Karer, Katarina Šter
Leto: 2016
Historični seminar 11
Historični seminar

Uredila: Mojca Žagar Karer
Leto: 2014
Historični seminar 10
Historični seminar

Uredila: Katarina Šter
Leto: 2012
Historični seminar 9
Historični seminar

Uredili: Mojca Žagar Karer, Katarina Šter
Leto: 2011
Historični seminar 8
Historični seminar

Uredila: Katarina Keber, Luka Vidmar
Leto: 2010
Historični seminar 7
Historični seminar

Uredili: Mojca Žagar Karer, Katarina Šter
Leto: 2009
Historični seminar 6
Historični seminar

Uredili: Katarina Keber, Katarina Šter
Leto: 2008
Historični seminar 5
Zbornik izbranih predavanj 2004–2006
Historični seminar

Uredili: Vojislav Likar, Petra Svoljšak, Peter Weiss
Leto: 2006
Historični seminar 4
Zbornik predavanj 2001–2003
Historični seminar

Uredili: Metoda Kokole, Vojislav Likar, Peter Weiss
Leto: 2003
Historični seminar
Pot na grmado
Der Weg auf Scheiterhaufen
The road to pile
ZRC 4 • Historični seminar

Uredil: Oto Luthar
Leto: 1994
Historični seminar 3
Zbornik predavanj 1998–2000
Historični seminar

Uredili: Metoda Kokole, Vojislav Likar, Peter Weiss
Leto: 2000
Historični seminar II
Glasovi
Historični seminar

Uredila: Vojislav Likar, Oto Luthar
Leto: 1997
Mediteranski miti od antike do 18. stoletja
Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the Eighteenth Century

Uredili: Metoda Kokole, Marjeta Šašel Kos, Barbara Murovec, Michael Talbot
Leto: 2006

Založnik

Založba ZRC

Specifikacija

mehka vezava • 14 × 21 cm