Historični seminar.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 1992


Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU je mednarodni multidisciplinarni ciklus javnih predavanj, krajših znanstvenih sestankov in okroglih miz, ki poteka od leta 1992. Organizira ga Koordinacijski odbor. Namenjen je predstavitvam novih, izvirnih in aktualnih znanstvenih dognanj in dosežkov na različnih, zlasti humanističnih in družboslovnih področjih znanstvenega raziskovanja. Predavanja so organizirana enkrat mesečno. Na njih sodelujejo domači in tuji vabljeni predavatelji, namenjena so širšemu strokovnemu občinstvu, omogočajo pa tudi navezavo in krepitev stikov med domačimi in tujimi strokovnjaki in raziskovalci.

Z namenom približati najbolj odmevne in aktualne raziskovalne dosežke in dognanja širši strokovni javnosti izhaja od 1994 serijska publikacija, ki prinaša izbrana in za objavo prirejena besedila predavanj v knjižni obliki. Od šeste knjige (2008) dalje besedila Historičnega seminarja običajno izidejo v eni monografijo letno. Članki v njih so opremljeni z ustreznim znanstvenim aparatom; slovenski članki imajo angleške, tujejezični pa slovenske povzetke, izvlečke in ključne besede.

Prva knjiga iz te serije je izšla v zbirki ZRC (4, 1994).


Naslovi

Publikacija
Historični seminar 5
Zbornik izbranih predavanj 2004–2006


Leto: 2006
Uredili: Vojislav Likar, Petra Svoljšak, Peter Weiss


Publikacija
Historični seminar 4
Zbornik predavanj 2001–2003


Leto: 2003
Uredili: Metoda Kokole, Vojislav Likar, Peter Weiss


Publikacija
Historični seminar 3
Zbornik predavanj 1998–2000


Leto: 2000
Uredili: Metoda Kokole, Vojislav Likar, Peter Weiss


Ključne besede
Evropa
kulturna zgodovina
politična zgodovina
socialna zgodovina
zborniki
zgodovinopisje
glasbena zgodovina
jezikoslovje
literarne študije
Slovenska ljudska stranka
biografije
glasba
ljudsko slovstvo
ples
politična misel
vizualna kultura
zgodovinska antropologija
arheologija
mitologija
Slovenija
antični miti
Argonavti
likovni motivi
literarni motivi
nekropole
Sredozemlje
stari vek
vplivi
cerkvena zgodovina
leksikografija
novi vek
slovaropisje
Slovenci
slovenska zemljepisna imena


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR