Historični seminar 11.

Uredila: Mojca Žagar Karer
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2014


Enajsta knjiga Historičnega seminarja prinaša sedem razprav domačih in tujih avtorjev, ki so nastale na podlagi predavanj v Historičnem seminarju. Aneta Markuszewska predstavlja dve operni deli z antičnim motivom Ifigenije (Ifigenija v Avlidi in Ifigenija na Tavridi), ki sta nastali leta 1713 za rimsko gledališče Marije Kazimire Sobieske. Mojca Kovačič se v svojem prispevku sprašuje o mejah in svobodi pri ustvarjanju ljudske glasbe. Géza Pálffy piše o obrambi pred Turki in vojaški kartografiji v habsburški monarhiji na področju Madžarske, Hrvaške in Slavonije v 16. stoletju. Prispevek Arna Strohmeyerja se ukvarja z mirovno misijo, na katero je kot vodja cesarskega veleposlaništva k Visoki porti leta 1719 odpotoval plemič iz spodnjega Porenja Damian Hugo von Virmont. Raymond Miller se posveča mestu Jerneja Kopitarja v srednjeevropskem prostoru v začetku 19. stoletja. Andrej Stopar razpravlja o ruskem odnosu do polpretekle zgodovine, predvsem o odnosu do Stalina. Jure Zupan pa piše o pomenski mreži slovenskih glagolov, ki jo sestavlja približno 15.500 slovenskih glagolov, združenih v 1011 pomenskih skupin.



Cena (redna)
15.00€

Cena (klubska)
10.00€
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
kulturna zgodovina
zborniki
zgodovina
zgodovinopisje




Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR