Historični seminar 5. Zbornik izbranih predavanj 2004–2006

Uredili: Vojislav Likar, Petra Svoljšak, Peter Weiss
Leto: 2006


Peti zvezek izbranih najodmevnejših in najizvirnejših predavanj, ki jih domači in tuji strokovnjaki predstavljajo v organizacijskem okviru Historičnega seminarja ZRC SAZU, sega na zelo različna področja predvsem humanističnih ved. Prispevke za to obsežno monografijo so prispevali uveljavljeni domači in tuji znanstveniki: Arnaldo Marcone, Zdenka Janeković Römer, Marie L. Neudorflová, István Lukács, Sara F. Matthews-Grieco, Giuseppe Gerbino, Alenka Bagarič, Pieter Dirksen, Marina Černa, Cirila Toplak, Mojca Ramšak in Karl Kaser.Kazalo vsebine

Predgovor

Arnaldo Marcone: Che cos’è una città carovaniera? Il paradigma di Palmira

Zdenka Janeković Römer: Tko je pravi muž? Slučaj biandrije u Dubrovniku 1480

Marie L. Neudorflová: The Concept of Democracy in the Political Thought of T. G. Masaryk

István Lukács: Tri »dobre zgodbe« o kralju Matjažu

Sara F. Matthews-Grieco: Written With the Body: Emblem books, the gendered body and the codification of the visual idiom (16th – early 17th centuries)

Giuseppe Gerbino: »Rimanti in pace«: Temna stran Arkadije v glasbi Marenzia in Monteverdija

Alenka Bagarič: Renesančni plesi za lutnjo Giacoma Gorzanisa

Pieter Dirksen: Jan Pieterszoon Sweelinck – Humanist Composer

Marina Černa: Figurative Writing in Mozart’s Clavier Music

Cirila Toplak: Zgodovina kot izkušnja ali biografija kot sodobna historiografska metoda

Mojca Ramšak: Kam z življenjskimi zgodbami? Mali praktikum o kritiki ustnih virov

Karl Kaser: Historical Anthropology − A revolutionary has aged very much

Podatki o avtorjih


Ključne besede
biografije
glasba
kulturna zgodovina
ljudsko slovstvo
ples
politična misel
vizualna kultura
zborniki
zgodovina
zgodovinska antropologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR