Historični seminar 12

Uredili: Mojca Žagar Karer, Katarina Šter
Leto: 2016


Historični seminar 12 prinaša sedem razprav s področij zgodovine, kulturne zgodovine in jezikoslovja. Jure Volčjak predstavlja intrige in procese po smrti ljubljanskega škofa grofa Attemsa sredi 18. stoletja, v katerih so poskusi Dunaja, da bi ljubljansko škofijo in goriško nadškofijo združil v personalno unijo, spodleteli. Lilijana Žnidaršič Golec na podlagi pričevanj župljanov župnije Ig iz leta 1782 osvetljuje tedanjo cerkveno vernost, odnose med ljudmi in problematiko t. i. poznega janzenizma. Irena Selišnik piše o novih političnih praksah na prelomu iz 19. v 20. stoletje, za katere je značilen pojav množičnih političnih strank. Prispevek Gentiane Kera analizira povezavo med porokami, vodenjem gospodinjstev in demografskimi težavami, ki so vplivale na nastanek in strukturo gospodinjstev v Tirani. Mojca Žagar Karer analizira razlike med terminološkimi slovarji, leksikoni in enciklopedijami. Anja Benko pregledno predstavi razvoj in stanje slovenske narečne leksikografije ter predlaga model za izdelavo narečnega slikovnega slovarja. Silvo Torkar pa piše o slovenskih zemljepisnih imenih, ki so tvorjena iz slovanskih antroponimov.Še ...

HISTORIČNI SEMINAR; Demokracija 15.9.2016Redna cena
15,00 €

Spletna cena
13,50 €


Ključne besede
cerkvena zgodovina
kulturna zgodovina
leksikografija
novi vek
politična zgodovina
slovaropisje
Slovenci
slovenska zemljepisna imena
zborniki
zgodovina
zgodovinopisje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR