Opis

Historični seminar 13 prinaša izbor devetih razprav, ki jih je prispevalo deset slovenskih, avstrijskih, hrvaških in nemških strokovnjakov. V interdisciplinarnem prepletu humanističnih in družboslovnih ved izstopajo različni pogledi na zgodovino, v motrenje tega, kar je bilo, s pogledi, usmerjenimi tudi v geografijo, komparativistiko, etnomuzikologijo, kulturno antropologijo. A nikakor ne brez kritične distance, ki je v pričujoči monografiji na različne načine še posebej poudarjena, saj številni članki preizprašujejo predpostavke do sedaj že opravljenih raziskav in nujno subjektivna izhodišča, ki posameznike vodijo pri njihovih ugotovitvah (in jih seveda najdemo povsod, le da so v humanističnih vedah morda še bolj na očeh). Na ta način Historični seminar 13 lahko pomembno prispeva h kritični misli o znanosti ter o prihodnjih nalogah humanistike in družboslovja, obenem pa marsikateri vsebini dodaja tudi vse bolj aktualno etično noto. Monografija, ki jo bo v roke z veseljem vzel marsikateri bralec, je prosto dostopna tudi na spletu.

Kazalo vsebine

Uvodnik
Introduction

Johannes Seidl: Zu einigen personengeschichtlichen Projekten zur Erforschung der Universität Wien im Spätmittelalter: Ihre Bedeutung für die Geistesgeschichte Sloweniens
Bojan Godeša: Spremembe v vrednotenju druge svetovne vojne na Slovenskem po padcu berlinskega zidu
Verena Perko: Palmira, ljubezen moja
Primož Gašperič: Stari zemljevidi ozemlja Slovenije
Marlena Plavšić: Mental Health and Mental Illnesses from a Historical Perspective
Urška Bratož: »Delalcu ne ostane druzega, nego, da sam premisli, kako bi se preskrbel tudi v slučaju bolezni …«: O delavcih, obrtnikih in podpornem društvu v Kopru
Erwin Köstler in Andrej Leben: Metodološki pogledi na nadregionalni interakcijski prostor sodobne koroške slovenske literature v Avstriji
Drago Kunej: Gramofonske plošče – vez med ljudskim in komercialnim
Kornelia Ehrlich: Creative City Ljubljana? A Cultural-Anthropological Approach to “Making” a Creative City

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0093-3

Specifikacija

mehka vezava • 14,5 × 22 cm • 190 strani

Cena

15,00 EUR (redna)
12,00 EUR (klubska)