Naslov:
Historični seminar 3. Zbornik predavanj 1998–2000
Uredili:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V interdisciplinarno zasnovani knjigi Historični seminar 3 najdemo dvanajst izbranih razprav iz splošne slovenske in evropske zgodovine, iz kulturne in glasbene zgodovine ter iz literarne vede in jezikoslovja. V največji meri je knjiga posvečena posebnim poglavjem temeljnih kulturno-zgodovinskih ved, ki se neposredno nanašajo na slovenski etnični prostor. Članke so prispevali večinoma že mednarodno uveljavljeni znanstveniki, nekaj pa je tudi prispevkov še uveljavljajočih se piscev. Avtorji prispevkov so Dubravko Škiljan, Peter Hitchock, Harry White, Imre Szilágyi, Günther Bernhard, Peter Weiss, Lorenz Böninger, Anna H. Harwell Celenza, Han Steenwijk, Nataša Cigoj Krstulović, Holly Case in Miha Preinfalk.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-22-7

Specifikacija

mehka vezava • 13,6 × 22 cm • 207 strani