Historični seminar 6

Uredili: Katarina Keber, Katarina Šter
Leto: 2008


Devet slovenskih in tujih avtorjev v Historičnem seminarju 6 osvetljuje žariščne točke zgodovine in zgodovinopisja. Gordan Ravančić piše o ukrepih družbe srednjeveškega Dubrovnika ob epidemiji kuge. Mojca Kovačič pojasnjuje, v čem smo dediči srednjeveškega pojmovanja ljubezni in poroke. Neva Makuc se sprašuje, kako je bil s slovenskim prostorom povezan Dante, Boris Golec pa odkriva, kakšno potomstvo – ne le duhovno – je zapustil Valvasor. Annamaria L. Bruckmüller pojasnjuje nastanek Gladičevega galicinija. Pavlina Bobič piše o odnosu Anglikanske cerkve do dogajanja v prvi svetovni vojni, Bojan Godeša pa razkriva vzporednice med programi slovenskih političnih struj v drugi svetovni vojni. Hrvoje Petrić predstavi pojem ekozgodovine, ki zgodovinsko dogajanje prikazuje z zornega kota okolja, Prue Chamberlayne pa oriše biografsko metodo, ki se ukvarja z zgodovino posameznika.Kazalo vsebine

Uvodnik

Editorial

Mojca Kovačič: Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke v srednjem veku

Neva Makuc: Dante Alighieri in slovensko ozemlje

Gordan Ravančič: Direktni učinci Crne smrti u Dubrovniku 1348. godine

Boris Golec: Nova spoznanja o življenju in pozabljenem potomstvu Janeza Vajkarda Valvasorja

Pavlina Bobič: »Bog na naši strani:« Anglikanska cerkev in prva svetovna vojna

Bojan Godeša: Dileme glede državnopravnega položaja Slovenije med drugo svetovno vojno

Hrvoje Petrić: Što je povijest okoliša?

Annamaria Lesigang Bruckmüller: Še nekaj o Gladičevem galiciniju

Prue Chamberlayne: Comparing cases and policy relevance: squeezing the juice from biographical methods


Ključne besede
kulturna zgodovina
zborniki
zgodovina
zgodovinopisje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR