Table of content

Uvodnik

Editorial

Mojca Kovačič: Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke v srednjem veku

Neva Makuc: Dante Alighieri in slovensko ozemlje

Gordan Ravančič: Direktni učinci Crne smrti u Dubrovniku 1348. godine

Boris Golec: Nova spoznanja o življenju in pozabljenem potomstvu Janeza Vajkarda Valvasorja

Pavlina Bobič: »Bog na naši strani:« Anglikanska cerkev in prva svetovna vojna

Bojan Godeša: Dileme glede državnopravnega položaja Slovenije med drugo svetovno vojno

Hrvoje Petrić: Što je povijest okoliša?

Annamaria Lesigang Bruckmüller: Še nekaj o Gladičevem galiciniju

Prue Chamberlayne: Comparing cases and policy relevance: squeezing the juice from biographical methods

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-059-3

Specifications

paperback • 13,5 × 22 cm • 211 pages

Price

not for sale