Opis

Zbirka je namenjena spoznavanju zgodovine znanstvenih vednosti, idej in spoznanj. V zbirki izhajajo z opombami in spremnimi študijami opremljeni prevodi klasičnih del od antike do moderne dobe, pa tudi monografske predstavitve zgodovine posameznih znanstvenih ved.

 

Naslovi
Izbrani spisi I
Historia scientiae

Avtor: Isaac Newton
Leto: 2020
Naravoslovje 3
Zoologija in primerjalna anatomija
Historia scientiae

Avtor: Plinij Starejši
Leto: 2016
Naravoslovje 2
Antropologija in zoologija
Historia scientiae

Avtor: Plinij Starejši
Leto: 2015
Teorija relativnosti [mehka vezava, drugi natis]
Historia scientiae

Avtorja: Françoise Balibar, Albert Einstein
Leto: 2016
Temelji glasbe
De institutione musica
Historia scientiae

Avtor: Anicij Manlij Severin Boetij [Anicius Manlius Severinus Boethius]
Leto: 2013
Razsvetljenske interpretacije narave
(1749–1756)
Historia scientiae

Avtorji: Georges-Louis Leclerc de Buffon, Denis Diderot, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis
Leto: 2013
Naravoslovje 1
Kozmologija in geografija
Historia scientiae

Avtor: Plinij Starejši
Leto: 2013
Druga analitika
Analytika hystera
Historia scientiae

Avtor: Aristotel [Aristoteles]
Leto: 2012
Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem
Historia scientiae

Avtorja: Galileo Galilei, Matjaž Vesel
Leto: 2009
Nebeške novice Galilea Galileia
Historia scientiae

Avtor: Matjaž Vesel
Leto: 2007
Znanstvena revolucija
Izbrani spisi iz zgodovine znanstvene in filozofske misli
Historia scientiae

Avtor: Alexandre Koyré
Leto: 2006
O nebu
Peri ouranou
Historia scientiae

Avtor: Aristotel [Aristoteles]
Leto: 2004
O revolucijah nebesnih sfer
Prva knjiga
De revolutionibus orbium caelestium
Liber primus
Historia scientiae

Avtor: Nikolaj Kopernik
Leto: 2003
Kompendij o glasbi
Compendium musicae
Historia scientiae

Avtor: René Descartes
Leto: 2001

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

ISSN

2232-3414

ISSN (elektronska izdaja)

2712-2662

Specifikacija

trda/mehka vezava • 15,5 × 23,5 cm / 15 × 23 cm