Historia scientiae.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 2001


Zbirka je namenjena spoznavanju zgodovine znanstvenih vednosti, idej in spoznanj. V zbirki izhajajo z opombami in spremnimi študijami opremljeni prevodi klasičnih del od antike do moderne dobe, pa tudi monografske predstavitve zgodovine posameznih znanstvenih ved.


Naslovi

Publikacija
Izbrani spisi I
Historia scientiae

Leto: 2020
Avtor: Isaac Newton

27.00 €

Publikacija
Naravoslovje 3
Zoologija in primerjalna anatomija
Historia scientiae

Leto: 2016
Avtor: Plinij Starejši

37.00 €

Publikacija
Naravoslovje 2
Antropologija in zoologija
Historia scientiae

Leto: 2015
Avtor: Plinij Starejši

37.00 €

Publikacija
Temelji glasbe
Historia scientiae

Leto: 2013
Avtor: Anicij Manlij Severin Boetij [Anicius Manlius Severinus Boethius]

27.00 €

Publikacija
Razsvetljenske interpretacije narave
(1749–1756)
Historia scientiae

Leto: 2013
Avtorji: Georges-Louis Leclerc de Buffon, Denis Diderot, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis

24.00 €

Publikacija
O nastanku vrst [drugi natis]
Z delovanjem naravnega odbiranja ali ohranjanje prednostnih ras v boju za preživetje
Historia scientiae

Leto: 2013
Avtor: Charles Darwin

31.00 €

Publikacija
Naravoslovje 1
Kozmologija in geografija
Historia scientiae

Leto: 2013
Avtor: Plinij Starejši

47.00 €

Publikacija
Dnevnik raziskovanj
S področja prirodoslovja in geologije v deželah, obiskanih med plovbo ladje Nj. V. Beagle okoli sveta
Historia scientiae

Leto: 2013
Avtor: Charles Darwin

37.00 €

Publikacija
Druga analitika
Historia scientiae

Leto: 2012
Avtor: Aristotel [Aristoteles]

27.00 €

Publikacija
Znanstvena revolucija
Izbrani spisi iz zgodovine znanstvene in filozofske misli
Historia scientiae

Leto: 2006
Avtor: Alexandre Koyré


Publikacija
O nebu
Historia scientiae

Leto: 2004
Avtor: Aristotel [Aristoteles]


Ključne besede
filozofija znanosti
Galilei, Galileo
pisma
zgodovina
znanstvena revolucija
17. st.
Descartes, René
glasba
glasbena estetika
glasbena teorija
kompozicijska tehnika
študije
astronomija
Kepler, Johannes
korespondenca
biogeografija
boj za obstanek
darvinizem
dednost
evolucija (biologija)
naravna selekcija
nastanek vrst
antična filozofija
antika
Aristoteles
filozofija narave
gibanje Zemlje
kozmologija
nebesna telesa
vesolje
Kopernik, Mikołaj
sončni sistem
Zemlja
zgodovina filozofije
zgodovina znanosti
teorija glasbe
grška filozofija
Plinius Caecilius Secundus, Gaius, Maior
Darwin, Charles
dnevniki
potovanja po morju
Buffon, Georges-Louis Leclerc
Diderot, Denis
Maupertuis, Pierre-Louis Moreau
naravoslovje
razsvetljenska filozofija
razsvetljenstvo
Einstein, Albert
prostor
relativnost
teorija relativnosti
antropologija
zoologija
primerjalna anatomija
fizika


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR