O nebu
Peri ouranou


Avtor: Aristotel [Aristoteles]
Leto: 2004


Razprava O nebu (Peri ouranou), v kateri Aristotel obravnava »Vse«, »Celoto«, tj. kozmos ali vesolje, od njegovih skrajnih meja, ki jih predstavlja sfera zvezd stalnic, do elementov, iz katerih je sestavljeno spremenljivo področje »spodnjega sveta«, je več kot kozmološka razprava v modernem pomenu besede, je ontologija in metafizika kozmosa. V njej najdemo koncepte, ki jih v drugih Aristotelovih delih skorajda ni, npr. razpravo o peti bitnosti, znameniti »quinta essentia« ali o etru, in znane nauke, ki pa so predstavljeni na nenavaden način, npr. teorija elementov. Besedilo je potem, ko ga je ponovno odkril srednji vek, postalo referenčni okvir geocentične podobe sveta, ki je prevladovala vse do znanstvene revolucije.

Knjiga vsebuje objavo izvirnega grškega besedila, slovenski prevod s opombami in pojasnili, spremno študijo »Med nebom in zemljo« ter glosarij.



Kazalo vsebine

PERI OURANOU

O NEBU

Prva knjiga

Druga knjiga

Tretja knjiga

Četrta knjiga

Opombe

Matjaž Vesel: Med nebom in zemljo

Predmet in metoda razprave O nebu

Pregled vsebine

Vesolje kot celota

Nebesna telesa in njihova gibanja

Elementi sublunarnega območja ter njihove kozmološke značilnosti

Pomen in usoda razprave O nebu

Bibliografija

Pavel Češarek: Glosarij






Ključne besede
antična filozofija
antika
Aristoteles
filozofija narave
gibanje Zemlje
kozmologija
nebesna telesa
vesolje




Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR