Title:
O nebu
Peri ouranou
Author:
Other authors:
translated by Pavel Češarek
afterwords by Matjaž Vesel
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

PERI OURANOU

O NEBU

Prva knjiga

Druga knjiga

Tretja knjiga

Četrta knjiga

Opombe

Matjaž Vesel: Med nebom in zemljo

Predmet in metoda razprave O nebu

Pregled vsebine

Vesolje kot celota

Nebesna telesa in njihova gibanja

Elementi sublunarnega območja ter njihove kozmološke značilnosti

Pomen in usoda razprave O nebu

Bibliografija

Pavel Češarek: Glosarij

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

ISBN

961-6500-76-7

Specifications

paperback • 13 × 20 cm • 359 pages

Price

not for sale