Skip to main content
Principi filozofije. Prvi in drugi del.


Avtor: René Descartes
Leto: 2023


René Descartes, začetnik novoveške filozofije, je največji pečat pustil na področju prve filozofije ali metafizike in fizike ali filozofije narave. Po Descartesu sta metafizika in fizika tesno povezani, kar je lepo pokazal v Principih filozofije. Iz metafizičnih korenin prvega dela Principov raste telo fizike, ki jo obravnava v preostalih treh delih. Drugi del je posvečen splošnim principom, ki vladajo svetu teles, tretji del razlaga vesolje, četrti del pa pojasnjuje naravo Zemlje in teles, ki jih najdemo na njej, ter njihovih kvalitet.

Pričujoča, dvojezična, izdaja Principov filozofije prinaša prva dva dela. Metafizični del razlaga principe spoznanja ter pojasnjuje poglavitne atribute Boga, nematerialnost duš ter jasne in enostavne pojme, ki so v nas. Drugi obsega tri večje sklope, ki obravnavajo materijo ali telo in njeno nasprotje, tj. praznino ali vakuum. Sledi razlaga gibanja in mirovanja, ki ju Descartes razume kot modusa materije. Sklepni del je posvečen vzročnosti gibanja. Zgodovinsko najvplivnejši so členi, v katerih Descartes iz atributa božje nespremenljivosti izpelje tri pravila gibanja ali zakone narave, na podlagi katerih je svoje zakone narave izpeljal Isaac Newton.Kazalo vsebine

Serenissimae Principi Elisabethae
Presvetli princesi Elizabeti

Pars prima: De principiis cognitionis humanae
Prvi del: O principih človeškega spoznanja

Pars secunda: De principiis rerum materialium
Drugi del: O principih materialnih stvari

DODATEK
Lettre de l’auteur à celui qui a traduit le livre laquelle peut ici servir de préface
Avtorjevo pismo prevajalcu knjige, ki lahko služi kot njen predgovor

Slovarček
SPREMNA ŠTUDIJA
Matjaž Vesel: Descartesovi Principi filozofije – kaj je gibanjeŠe ...

Gregor Podlogar:  "Ni filozofije, ki se z Descartesom ne bi ukvarjala"; Radio ARS, Svet Kulture, 30. 3. 2023Redna cena
27,00 €

Spletna cena
24,30 €


Ključne besede
Descartes, René
filozofija narave
filozofija znanosti
kozmologija
metafizika
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR