O nastanku vrst [drugi natis]. Z delovanjem naravnega odbiranja ali ohranjanje prednostnih ras v boju za preživetje

Avtor: Charles Darwin
Leto: 2013


Darwinovo delo O nastanku vrst, prvič izšlo leta 1859, je ena najodmevnejših knjig v zgodovini znanosti in kulture nasploh. V biološki vedi in širše je povzročila takšen preobrat kot v astronomiji Kopernikov spis O revolucijah nebesnih sfer. Tako kot je s Kopernikom Zemlja prenehala veljati za središče vesolja, je po Darwinu prenehala veljati dotlej priznana stalnost živalskih in rastlinskih vrst, pa tudi človek je bil uvrščen v evolucijsko verigo živih bitij. V knjigi je Darwin postavil tezo o spremenljivosti oz. transmutaciji vrst in svoje delo pravzaprav razumel kot argumentacijo zoper dogmo tistega časa o stvarjenju in nespremenljivosti vrst, pospremljeno s številnimi primeri iz narave in podprto z logičnim sklepanjem o procesih evolucije.

Tudi ponatis je opremljen z vsebinskimi opombami in pojasnili, biografskimi pojasnili o osebah, ki so omenjene ali navajane v besedilu, seznamom izbrane literature in spremno besedo dr. Matjaža Kuntnerja. Knjiga vsebuje v dodatku tudi prevod teksta Stephena J. Goulda z naslovom »Kaj sploh pomeni ta strašljiva besed na E?«.

Posebna ponudba: komplet, v katerem sta Darwinovi knjigi O nastanku vrst. in Dnevnik raziskovanj, je na voljo za 50 EUR; če naročilo oddajate prek interneta, v opombo zapišite komplet, izračun bomo ročno popravili ob prejemu naročila.Kazalo vsebine

Uvod

I. poglavje – Variiranje v udomačenosti

II. poglavje – Variiranje v naravi

III. poglavje – Boj za obstanek

IV. poglavje – Naravno odbiranje

V. poglavje – Zakoni variiranja

VI. poglavje – Težave s teorijo

VII. poglavje – Nagon

VIII. poglavje – Hibridnost

IX. poglavje – O nepopolnosti geološkega zapisa

X. poglavje – O geološkem zaporedju organskih bitij

XI. poglavje – Zemljepisna razporeditev

XII. poglavje – Zemljepisna razporeditev – nadaljevanje

XIII. poglavje – Vzajemna sorodnost organskih bitij: Morfologija: Embriologija: Zakrneli organi

XIV. poglavje – Povzetje in sklep

Spremna beseda

Matjaž Kuntner

Darwin, Nastanek vrst in evolucija

Pripis urednika

Beseda prevajalca

Biografska pojasnila

Literatura

Stvarno in imensko kazalo

Dodatek

Stephen Jay Gould

Kaj sploh pomeni ta strašljiva beseda na E?Še ...

Bernard Nežmah: Pojem skozi prevod spet zaživel kot knjiga; Mladina 12/2010 (25.3.2010)

Jernej Kaluža: Charles Darwin: O nastanku vrst; Teorema, Radio Študent, 30.6.2013Cena
razprodano


Ključne besede
biogeografija
boj za obstanek
darvinizem
dednost
evolucija (biologija)
naravna selekcija
nastanek vrst
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR