Naslov:
Izbrani spisi I
Avtor:
Drugi avtorji:
izbral, uredil in spremna študijo napisal Matjaž Vesel
prevod Matej Hriberšek, Valerija Vendramin
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Ime Isaaca Newtona je sopomenka za znanstveno revolucijo na področjih optike, matematike in fizike. Njegova pojmovanja mnogo bolje razumemo, če se zavedamo, da je razmišljal v kontekstu mehanicistične filozofije narave, in če poznamo njegov miselni razvoj. V Izbranih spisih I so prevedena nekatera od Newtonovih najpomembnejših zgodnjih besedil. Izbor iz njegovih študentskih beležk, naslovljenih »Nekatera filozofska vprašanja«, osvetljuje njegovo zanimanje za tedanjo mehanicistično filozofijo. »Nova teorija o svetlobi in barvah« je bilo Newtonovo prvo objavljeno besedilo in je spodbudil burno polemiko o naravi svetlobe in vlogi hipotez v filozofiji narave. V »Hipotezi o svetlobi«, »O etru in zraku« in »Pismu Robertu Boylu« je razvil razmišljanja o tem, kaj je materija in kako deluje na mikro ravni. Enkrat v tem zgodnjem obdobju pa je Newton po vsej verjetnosti napisal tudi svoj najobsežnejši in najbolj razdelan obračun z osnovnimi koncepti Descartesove fizike in metafizike, neobjavljeni rokopis De gravitatione, v katerem je skozi kritiko Descartesa razvil svoje pojmovanje gibanja, narave prostora in telesa ter vloge Boga v naravnem svetu.

Monografija je nastal/a v okviru raziskovalnega programa P6-0014 Pogoji in problemi sodobne filozofije in projekta J6-9392 Problem objektivnosti in fikcije v sodobni filozofiji, ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Kazalo vsebine

1. »Questiones quaedam philosophicae« (izbor; 1664–1665)
2. »Nova teorija o svetlobi in barvah« (1672)
3. »Hipoteza o svetlobi« (prvi del; 1675)
4. »De gravitatione / O težkosti« (1668–pribl. 1675)
5. »O zraku in etru« (pribl. 1674–pribl. 1679)
6. »Pismo Robertu Boylu« (1679)

SPREMNA ŠTUDIJA (Matjaž Vesel)
Newtonova zgodnja dela: narava svetlobe in barv, teorija materije in filozofski obračun z Descartesom

Še ...

Matjaž Vesel: Geneza po Newtonu: teološki voluntarizem, bistvo teles in zakoni narave; Alternator, 12. 11. 2020

Miha Naglič: Newtnova zgodnja dela; Gorenjski glas, 27. 9. 2020

Svit Komel: Znanstvena ezoterika mladega Newtna; Radio Študent, 17. 7. 2020

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0428-3

Specifikacija

trda vezava • 15 × 23 cm • 230 strani

Cena

27,00 EUR (redna)
21,00 EUR (klubska)