Titles
Izbrani spisi I
Historia scientiae

Author: Isaac Newton
Year: 2020
Naravoslovje 3
Zoologija in primerjalna anatomija
Historia scientiae

Author: Plinij Starejši
Year: 2016
Naravoslovje 2
Antropologija in zoologija
Historia scientiae

Author: Plinij Starejši
Year: 2015
Teorija relativnosti [mehka vezava, drugi natis]
Historia scientiae

Authors: Françoise Balibar, Albert Einstein
Year: 2016
Temelji glasbe
De institutione musica
Historia scientiae

Author: Anicij Manlij Severin Boetij [Anicius Manlius Severinus Boethius]
Year: 2013
Razsvetljenske interpretacije narave
(1749–1756)
Historia scientiae

Authors: Georges-Louis Leclerc de Buffon, Denis Diderot, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis
Year: 2013
Naravoslovje 1
Kozmologija in geografija
Historia scientiae

Author: Plinij Starejši
Year: 2013
Druga analitika
Analytika hystera
Historia scientiae

Author: Aristotel [Aristoteles]
Year: 2012
Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem
Historia scientiae

Authors: Galileo Galilei, Matjaž Vesel
Year: 2009
Nebeške novice Galilea Galileia
Historia scientiae

Author: Matjaž Vesel
Year: 2007
Znanstvena revolucija
Izbrani spisi iz zgodovine znanstvene in filozofske misli
Historia scientiae

Author: Alexandre Koyré
Year: 2006
O nebu
Peri ouranou
Historia scientiae

Author: Aristotel [Aristoteles]
Year: 2004
O revolucijah nebesnih sfer
Prva knjiga
De revolutionibus orbium caelestium
Liber primus
Historia scientiae

Author: Nikolaj Kopernik
Year: 2003
Kompendij o glasbi
Compendium musicae
Historia scientiae

Author: René Descartes
Year: 2001

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

ISSN

2232-3414

ISSN (electronic edition)

2712-2662

Specifications

hardback/paperback • 15,5 × 23,5 cm / 15 × 23 cm