Title:
Znanstvena revolucija. Izbrani spisi iz zgodovine znanstvene in filozofske misli
Author:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Smer in načrti raziskovanja

Pogledi na zgodovino znanosti

O vplivu filozofskih pojmovanj na razvoj znanstvenih teorij

Estetska drža in znanstvena misel

Izvori moderne znanosti: nova interpretacija

Znanstveni doprinos renesanse

Etape znanstvene kozmologije

Moderna misel

Galilej in Platon

Galilej in znanstvena revolucija 17. stoletja

Splošna gravitacija od Keplerja do Newtona

Pomen in vplivnost Newtonove sinteze

Hipoteza in eksperiment pri Newtonu

Newton, Galilej in Platon

Matjaž Vesel: Alexandre Koyré in »znanstvena revolucija«

Izbrana literatura

Beležka o avtorju

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

ISBN

961-6568-67-1

Specifications

paperback • 13 × 20 cm • 262 pages

Price

not for sale

E-publications