Title:
Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem / Kopernikanski manifest Galilea Galileija / Geneza Dialoga o dveh glavnih sistemih sveta / Opombe in komentarji k Dialogu o dveh glavnih sistemih sveta
Authors:
Other authors:
translated by Mojca Mihelič
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Kopernikanski manifest Galilea Galileija

Uvod

I. Teleskopska odkritja

Zvezdni glasnik in prve omembe knjige o systema mundi

Phoebus habet maculas

II. Natura et Scriptura

Pismo Castelliju in prve obtožbe

Galileova posvetovanja s prijatelji v Rimu in »zadeva Foscarini«

Nova ovadba in Galileova strategija reševanja Kopernika »Koristni razglas«

III. Kometi in »domnevanje med sencami«

De tribus cometis in Discorso delle comete

Libra astronomica, Il Saggiatore in papež Urban VIII.

IV. Obuditev kopernikanskega programa

Ingoli, Kepler in Galileo

Od Razprave o morskem plimovanju do Dialoga o dveh glavnih sistemih sveta

Imensko kazalo

Opombe in komentarji k Dialogu o dveh glavnih sistemih sveta

Presvetli veliki vojvoda in Uvidevnemu bralcu

Prvi dan

Drugi dan

Tretji dan

Četrti dan

Literatu

More ...

Marijan Prosen: Knjigi o zanimivih astronomskih razmišljanjih in odkritjih kopernikanca Galilea Galileija; Proteus 73/5 (januar 2011)

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-181-1 (Galileo)
978-961-254-182-8 (Vesel)

Specifications

paperback • 15 × 23 cm • 454 + 191 pages • two volumes

Price

39,00 EUR (Regular)
32,00 EUR (Club)

E-publications