Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem

Avtorja: Galileo Galilei, Matjaž Vesel
Leto: 2009


Galileovo delo Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem iz leta 1632, »kopernikanski manifest« in eno najslavnejših del iz zgodovine znanosti, je pomemben mejnik v zgodovini človeške misli. V njem trije sogovorniki, pronicljivi Salviati, pošteni Sagredo in preprosti aristotelik Simplicij v štiridnevnem pogovoru razpravljajo o obeh sistemih sveta ter pretresajo njune prednosti in slabosti. Galileo v Dialogu obravnava tri glavne teme. Najprej skuša pokazati, da na Zemlji izvedljivi poskusi ne morejo pokazati niti njene negibnosti niti njenega gibanja. Nato preučuje nebesne pojave (Sončeve pege, gore na Luni …), da bi utrdil »kopernikansko hipotezo«. In nazadnje predlaga »duhovito domislico« o plimovanju morja, ki ga je mogoče pojasniti, samo če dopustimo, da se Zemlja giblje.

V posebnem zvezku, ki spremlja prevod, sta združeni obširna in poglobljena študija Matjaža Vesela Kopernikanski manifest Galilea Galileija. Geneza Dialoga o dveh glavnih sistemih sveta: opombe in komentarji k Dialogu o dveh glavnih sistemih sveta (https://doi.org/10.3986/9789612541828), v kateri avtor podrobno analizira razvoj Galileove misli, ki je vodila k nastanku Dialoga, od prvih astronomskih opazovanj z njegovo izboljšavo že prej odkritega pripomočka – teleskopa, prek spisa Zvezdni glasnik pa vse do bolj ali manj izrecnega zagovarjanja heliocentričnega sistema, ki pride do izraza v Dialogu, ter izčrpne opombe in komentarji k prevodu, ki bistveno olajšajo branje in razumevanje tega zgodovinsko odmaknjenega besedila.Kazalo vsebine

Kopernikanski manifest Galilea Galileija

Uvod

I. Teleskopska odkritja

Zvezdni glasnik in prve omembe knjige o systema mundi

Phoebus habet maculas

II. Natura et Scriptura

Pismo Castelliju in prve obtožbe

Galileova posvetovanja s prijatelji v Rimu in »zadeva Foscarini«

Nova ovadba in Galileova strategija reševanja Kopernika »Koristni razglas«

III. Kometi in »domnevanje med sencami«

De tribus cometis in Discorso delle comete

Libra astronomica, Il Saggiatore in papež Urban VIII.

IV. Obuditev kopernikanskega programa

Ingoli, Kepler in Galileo

Od Razprave o morskem plimovanju do Dialoga o dveh glavnih sistemih sveta

Imensko kazalo

Opombe in komentarji k Dialogu o dveh glavnih sistemih sveta

Presvetli veliki vojvoda in Uvidevnemu bralcu

Prvi dan

Drugi dan

Tretji dan

Četrti dan

LiteratuŠe ...

Marijan Prosen: Knjigi o zanimivih astronomskih razmišljanjih in odkritjih kopernikanca Galilea Galileija; Proteus 73/5 (januar 2011)Redna cena
39,00 €

Spletna cena
35,10 €


Ključne besede
filozofija znanosti
Galilei, Galileo
pisma
zgodovina
znanost
znanstvena revolucija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR