Table of content
Georges-Louis Leclerc de Buffon
Prirodopis v splošnem in posebnem oziru, z opisom Kraljeve zbirke
PRVA RAZPRAVA. O NAČINU PREUČEVANJA V PRIRODOPISU
OSEL
Pierre-Louis Moreau de Maupertuis
ESEJ O NASTAJANJU ORGANIZIRANIH TELES
Denis Diderot
MISLI O INTERPRETACIJI NARAVE
 
GLOSARIJ
Spremna študija
Miran Božovič in Miha Marek
AVANTURE ZNANOSTI O ŽIVLJENJU: biološka misel v francoskem razsvetljenstvu
BIBLIOGRAFIJA

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-473-7

Specifications

hardback • 15 × 23 cm • 175 pages

Price

24,00 EUR (Regular)
20,00 EUR (Club)