Title:
Naravoslovje 1. Kozmologija in geografija
Author:
Other authors:
translation and afterword Matej Hriberšek
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
More ...

Julijana Visočnik: OCENE IN PRIKAZI: PLINIJ STAREJŠI, NARAVOSLOVJE 1, KNJIGE 1-6; Arheološki vestnik 67, 2016.

Jožica Grgič: IZ MRTVEGA JEZIKA POUSTVARIL BERLJIVO DELO; Delo 13.11.2015

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-425-6 (Plinij)
978-961-254-462-1 (Hriberšek)

Specifications

hardback • 15 × 23 cm • 362 + 808 pages • two volumes

Price

47,00 EUR (Regular)
39,00 EUR (Club)

E-publications