Title:
Naravoslovje 2. Antropologija in zoologija
Author:
Other authors:
translation and commentary Matej Hriberšek
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
More ...

Julijana Visočnik: OCENE IN PRIKAZI: PLINIJ STAREJŠI, NARAVOSLOVJE 2, KNJIGI 7 IN 8; Arheološki vestnik 67, 2016.

Jožica Grgič: IZ MRTVEGA JEZIKA POUSTVARIL BERLJIVO DELO; Delo 13.11.2015

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-851-3

Specifications

hardback • 15 × 23 cm • 460 pages

Price

37,00 EUR (Regular)
29,50 EUR (Club)

E-publications