Naravoslovje 2

Naravoslovje 2. Antropologija in zoologija

Plinij Starejši
Založba ZRC
2015More ...

Julijana Visočnik: OCENE IN PRIKAZI: PLINIJ STAREJŠI, NARAVOSLOVJE 2, KNJIGI 7 IN 8; Arheološki vestnik 67, 2016.

Jožica Grgič: IZ MRTVEGA JEZIKA POUSTVARIL BERLJIVO DELO; Delo 13.11.2015Price (Regular)
37.00€

Price (Club)
29.50€
More about the price


Keywords
anthropology
Antiquity
Plinius Caecilius Secundus, Gaius, Maior
zoology
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR