Naslov:
Kompendij o glasbi
Compendium musicae
Avtor:
Drugi avtorji:
prevod, spremna študija in opombe Jurij Snoj
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Kompendij o glasbi (Compendium musicae), napisan leta 1618, je prvenec največjega francoskega filozofa Renéja Descartesa, ki je svojo filozofsko pot začel prav z razpravo o glasbi. Izhajajoč iz splošnih ugotovitev, nekakšnih aksiomov o zaznavanju in dojemanju, se Descartes loteva osnovnih glasbenih prvin, ritma in intervalov, pri čemer utemeljuje njihove značajske lastnosti v lastnostih njim ustreznih matematično izrazljivih razmerij. Na tej osnovi Descartes razloži oz. utemelji kompozicijsko strukturo glasbe. Descartesovo delo je predvsem glasbenoteoretsko, vendar se v njegovem pogledu na glasbo teoretično razpravljanje o njej po eni strani navezuje na akustična preračunavanja, po drugi pa vodi h glasbenoestetskim in glasbenopsihološkim sodbam. Descartesovo besedilo je strogo znanstveno – v smislu 17. stoletja –, hkrati pa bogato psiholoških ocen in opazk, ki pričajo o njegovi osebni izkušnji z glasbo.

Knjiga vsebuje objavo izvirnega latinskega besedila, slovenski prevod s prevajalskimi opombami in pojasnili, slovar Descartesovega glasbenoteoretskega izrazja, stvarno kazalo in spremno študijo Glasba kot predmet kartezijanskega videnja sveta avtorja in prevajalca Jurija Snoja.

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

ISBN

961-6358-43-X

Specifikacija

mehka vezava • 13 × 20 cm • 167 strani