Skip to main content
Kompendij o glasbi
Compendium musicae


Avtor: René Descartes
Leto: 2001


Kompendij o glasbi (Compendium musicae), napisan leta 1618, je prvenec največjega francoskega filozofa Renéja Descartesa, ki je svojo filozofsko pot začel prav z razpravo o glasbi. Izhajajoč iz splošnih ugotovitev, nekakšnih aksiomov o zaznavanju in dojemanju, se Descartes loteva osnovnih glasbenih prvin, ritma in intervalov, pri čemer utemeljuje njihove značajske lastnosti v lastnostih njim ustreznih matematično izrazljivih razmerij. Na tej osnovi Descartes razloži oz. utemelji kompozicijsko strukturo glasbe. Descartesovo delo je predvsem glasbenoteoretsko, vendar se v njegovem pogledu na glasbo teoretično razpravljanje o njej po eni strani navezuje na akustična preračunavanja, po drugi pa vodi h glasbenoestetskim in glasbenopsihološkim sodbam. Descartesovo besedilo je strogo znanstveno – v smislu 17. stoletja –, hkrati pa bogato psiholoških ocen in opazk, ki pričajo o njegovi osebni izkušnji z glasbo.

Knjiga vsebuje objavo izvirnega latinskega besedila, slovenski prevod s prevajalskimi opombami in pojasnili, slovar Descartesovega glasbenoteoretskega izrazja, stvarno kazalo in spremno študijo Glasba kot predmet kartezijanskega videnja sveta avtorja in prevajalca Jurija Snoja.

Ključne besede
17. st.
Descartes, René
glasba
glasbena estetika
glasbena teorija
kompozicijska tehnika
študije
teorija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR