Skip to main content
Arheološki vestnik


Obdobje: od 1950


Arheološki vestnik je osrednja slovenska arheološka revija. Objavlja izvirne znanstvene in strokovne prispevke, ki predstavljajo izsledke raziskav na področju arheologije v vzhodnoalpskem, severnojadranskem in zahodnobalkanskem prostoru s težiščem na slovenskem in sosednjem ozemlju. Odprta je za diskusije o novih teoretskih pogledih in metodoloških pristopih ter za kritična ovrednotenja, prav tako za prispevke drugih znanstvenoraziskovalnih področij, ki v povezavi z arheologijo osvetljujejo preteklost tega prostora (antična zgodovina, epigrafika, numizmatika, fizična antropologija, arheozoologija, arheobotanika, arheoastronomija, paleookolje ipd.). V objavo sprejemamo tudi tematske sklope razprav s posameznih znanstveno-strokovnih posvetov in srečanj.

Prispevke objavljamo v slovenskem in tujem jeziku, s povzetki ali integralnimi prevodi ter izvlečki v slovenskem in angleškem jeziku.

Revija vsebuje številne risbe, fotografije, načrte, preglednice, zemljevide in karte na visoki tehnični ravni.

Izhaja 1x letno od leta 1950 v tiskani obliki, od 39–40. številke (1988–89) pa tudi v elektronski obliki na medmrežju (številke na spletu).

Do leta 1991 je bil založnik revije Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU), ki je nato postala sozaložnik z izdajateljem, Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU oziroma, od 2002, z Založbo ZRC.

Arheološki vestnik je vključen v naslednje indekse:

  • AHCI - Arts and Humanities Citation Index® (Thomson Reuters)
  • AIO - Anthropological Index Online - Royal Anthropological Institute, Centre for Anthropology at the British Museum in London
  • Antiquité - Bulletin analytique d'histoire romaine (BAHR), CNRS/Marc Bloch University, Strasbourg
  • DYABOLA. Sachkatalog der Bibliothek - Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt a. Main
  • ERIH - European Reference Index for the Humanities - European Science Foundation -Strasbourg
  • EUROsources - RAABE Fachverlag für Wissenschaftsinformation, Bonn
  • Francis. Bulletin signalétique 525. Préhistoire et Protohistoire - Institut de l’Information Scientifique et Technique, Vandoeuvre-les-Nancy
  • IBR - International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature - Zeller Verlag, Osnabrück
  • IBZ - International Bibliography of Periodical Literature - Zeller Verlag, Osnabrück
  • Ulrich’s international periodicals directory - R. R. Bowker, New Providence N. J.

Možna je knjižna zamenjava. Arheološki vestnik vsako leto razpošljemo v zamenjavo na okoli 450 naslovov doma in v tujin.

ISSN 0570-8966, 20 x 29 cm, trdo vezana
ISSN 1581-1204 - spletne publikacije


Naslovi

Cena
50 letna naročnina; študenti 40.00 EUR & 60 posamezna številka & 50 posamezna številka za člane Slovenskega arheološkega društva in člane kluba Založbe ZRC


Ključne besede
arheologija
arheološke najdbe
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR