Skip to main content
Arheološki vestnik 63


Leto: 2012



Kazalo vsebine

Domača stran >>
Online issue >>

 

In memoriam

 • Mitja Brodar (1921–2012) (Jana HORVAT)
 • Izbrana bibliografija Mitje Brodarja (Primož PAVLIN)

Prazgodovinske dobe / Prehistory

 • Neva TRAMPUŽ OREL: The beginnings of iron in Slovenia / Začetki železa na Slovenskem
 • Robert SCHUMANN: Eine unscheinbare keramische Fremdform aus dem hallstattzeitlichen Grab-hügelfeld von Farovške njive bei Otočec. Überlegungen zu transalpinen Kontakten vor dem Hintergrund des Salzbergbaus in Hallstatt / Nevpadljiva tuja oblika posode s starejšeželeznodobnega gomilnega grobišča na Farovških njivah pri Otočcu. Razmišljanje o čezalpskih stikih v zvezi s pridobivanjem soli v Hallstattu
 • Martina BLEČIĆ KAVUR: Dama iz Čikata / The Lady from Čikat

Rimska doba / Roman Period

 • Marjeta ŠAŠEL KOS: Colonia Iulia Emona – the genesis of the Roman city / Colonia Iulia Emona – nastanek rimskega mesta
 • Vesna TRATNIK: Sledovi rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi / Traces of Roman settlement at Grublje near Vipava
 • Borut TOŠKAN in Janez DIRJEC: Sesalska makrofavna z območja rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi / Mammalian macrofauna from the area of the Roman settlement at Grublje near Vipava
 • Janka ISTENIČ: Daggers of the Dangstetten type / Bodala tipa Dangstetten
 • Katarina ŠMID: A rare mythological scene at Gornji Grad: the tale of Scylla and Minos? / Redko upodobljeni mitološki prizor v Gornjem Gradu: zgodba o Skili in Minosu?

Pozna antika in zgodnji srednji vek / Late Antiquity / Early Middle Ages

 • K. Patrick FAZIOLI: Ceramic technology in the southeastern Alpine region in Late Antiquity and the Early Middle Ages: results of macroscopic and microscopic analyses / Tehnologija keramike v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku v jugovzhodnih Alpah: rezultati makroskopskih in mikroskopskih analiz

Epigrafika / Epigraphy

 • Julijana VISOČNIK: Vojaki iz Celeje na tujem / Celeian soldiers attested across the Empire

Numizmatika / Numismatics

 • Peter KOS: The construction and abandonment of the Claustra Alpium Iuliarum defence system in light of the numismatic material / Gradnja in opustitev obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum v luči numizmatičnega gradiva

Knjižne ocene in prikazi / Book reviews

 • Pogled nazaj – osebno, ob izidu dveh monografij Inštituta za arheologijo (Iva MIKL CURK)
 • Fulvia Lo Schiavo: Le Fibule dell’Italia meridionale e della Sicilia dall’ età del bronzo recente al VI secolo a.C., 2010 (Andrej PRELOŽNIK)
 • Claudia Sachße: Untersuchungen zu den Bestattungssitten der Badener Kultur, 2010 (Anton VELUŠČEK)
 • Michaela Lochner (ur.): Sitularia. Klänge aus der Hallstattzeit, 2011 (Peter TURK)
 • Carsten Wenzel: Groβ-Gerau I. Der römische Vicus von Groβ-Gerau, “Auf Esch". Die Baubefunde des Kastellvicus und der Siedlung des 2.-3. Jahrhunderts, 2009 (Tina ŽERJAL, Tjaša TOLAR)
 • Johannes Eingartner: Templa cum Porticibus. Ausstattung und Funktion italischer Tempelbezirke in Nordafrika und ihre Bedeutung für die römische Stadt der Kaiserzeit, 2005 (Maja JERALA)
 • Darío N. Sánchez Vendramini: Eliten und Kultur. Eine Geschichte der römischen Literaturszene (240 v. Chr. – 117 n. Chr.), 2010 (Marjeta ŠAŠEL KOS)
 • Corpus inscriptionum Latinarum II2/14. Inscriptiones Hispaniae Latinae, pars XIV: Conventus Tarraconensis. Fasc. secundus: Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco (CIL II2/14, 2), 2011 (Marjeta ŠAŠEL KOS)
 • Andreas Kakoschke: Die Personennamen im römischen Britannien, 2011 (Julijana VISOČNIK)
 • Martina Paul: Fibeln und Gürtelzubehör der späten römischen Kaiserzeit aus Augusta Vindelicum/ Augsburg, 2011 (Zvezdana MODRIJAN)
 • Franz Mandl: Felsbilder. Österreich - Bayern. Nördliche Kalkalpen, 2011 (Benjamin ŠTULAR)
 • Philip Verhagen, Axel. G. Posluschny in Alžbêta Danielsová (ur.): Go Your Own Least Cost Path. Spatial technology and archaeological interpretation. Proceedings of the GIS session at EAA 2009, Riva del Garda, 2011 (Benjamin ŠTULAR)
 • Marc Lodewijckx in Rene Pelegrin (ur.): A View from the Air. Aerial Archaeology and Remote Sensing Techniques. Results and opportunities, 2011 (Benjamin ŠTULAR)



Ključne besede
arheologija
arheološke najdbe
študije




Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR