Skip to main content
Arheološki vestnik 64


Leto: 2013Kazalo vsebine

Domača stran >>
Online issue >>
 

Prazgodovinske dobe / Prehistory

 • Pavel JAMNIK, Matija KRIŽNAR, Matija TURK: Novi podatki o paleolitskih in paleontoloških najdiščih v kamnolomih Črni Kal in Črnotiče nad Koprom (New information on the Palaeolithic and palaeontological sites in the Črni Kal and Črnotiče quarries above Koper, Slovenia)
 • Mitja GUŠTIN, Monika ZORKO: Bronastodobne in druge površinske najdbe iz Bratoncev v Prekmurju (Bronze Age and other surface finds from Bratonci in the Prekmurje region, Slovenia)
 • Marianne MÖDLINGER: Star decoration on Late Bronze Age helmets, cups and decorated in central and south-eastern Europ / Zvezdasti okras na poznobronastodobnih čeladah, posodah in okrašenih diskih na območju srednje in jugovzhodne Evrope
 • Janez DULAR, Marjana TOMANIČ JEVREMOV: Sledovi železnodobne poselitve v Rabelčji vasi na Ptuju (Spuren hallstattzeitlicher Besiedlung in Ptuj (Rabelčja vas))

Rimska doba / Roman Period

 • Boštjan LAHARNAR: The Roman stronghold at Nadleški hrib, Notranjska region / Rimska utrdba na Nadleškem hribu na Notranjskem
 • Janka ISTENIČ: Column grave monument from Emona / Stebrni nagrobni spomenik iz Emone
 • Riccardo CECOVINI: Galli Transalpini transgressi in Venetiam: riepilogo degli studi precedenti e nuova ipotesi interpretativa (Galli Transalpini transgressi in Venetiam: analiza dosedanjih raziskav in nove interpretativne hipoteze)

Pozna antika / Late Antiquity

 • Saša ČAVAL: Poznoantične okrasne igle vrste stilus v Sloveniji / Late Antique decorative pins of the stylus type in Slovenia

Zgodnji srednji vek / Early Middle Ages

 • Milan SAGADIN: Zgodnjesrednjeveški grobišči v Komendi in na Zgornjem Brniku (The early medieval cemeteries of Komenda and Zgornji Brnik in the Gorenjska region)
 • Andrej PLETERSKI: Korak v kronologijo zgodnjesrednjeveškega naglavnega nakita vzhodnih Alp / A step towards the chronology of early medieval head ornaments in the Eastern Alps
 • Andrej PLETERSKI: Vprašanja o preteklosti zgodnjih Slovanov ob primeru župe Bled (Questions about the early history of the Slavs in the light of župa Bled )

Numizmatika / Numismatics

 • Peter KOS: Silver fractions of the “Kugelreiter" tetradrachms (Mali srebrniki tipa “jezdec s trirogeljno čelado")

Diskusija / Discussion

Anton VELUŠČEK: Datiranje arheološkega najdišča Maharski prekop na Ljubljanskem barju / Dating of the archaeological site Maharski prekop at the Ljubljansko barje

In memoriam

 • Iva Mikl Curk (1935–2013) (Verena VIDRIH PERKO)
 • Izbrana bibliografija Ive Mikl Curk (Mateja BELAK, Andreja DOLENC VIČIČ)

Knjižne ocene in prikazi / Book reviews

 • Mario Gavranović: Die Spätbronze- und Früheisenzeit in Bosnien, 2011 (Martina BLEČIĆ KAVUR)
 • Michaela Konrad, Christian Witschel: Römische Legionslager in den Rhein- und Donauprovinzen –Nuclei spätantik-frühmittelalterlichen Lebens?, 2011 (Tina MILAVEC)
 • Andreas Kakoschke: Die Personennamen in der römischen Provinz Noricum, 2012 (Marjeta ŠAŠEL KOS)
 • Astrid Röpke: Der Wandel von der Natur- zur Kulturlandschaft im Hochtal von St. Antönien (Schweiz). Ein Methodenverbund aus Palynologie, Bodenkunde und Dendroökologie, 2011 (Maja ANDRIČ, Tjaša TOLAR)Ključne besede
arheologija
arheološke najdbe
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR