Geografija Slovenije

Obdobje: od 1999


Zbirka je namenjena objavam znanstvenih obsežnejših, vsebinsko zaokroženih monografij s področja fizične, družbene in regionalne geografije Slovenije ter slovenske geografske terminologije, slovenskih zemljepisnih imen in slovenske tematske kartografije. Objavljena dela obravnavajo določen problem celovito, na območju celotne Slovenije, določen problem na ožjem področju, a je ta problem značilen za Slovenijo, ali določen problem primerjalno med Slovenijo in tujino.

Stik
poštni naslov: P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: giam@zrc-sazu.si

Navodila avtorjem
Navodila avtorjem za pripravo monografije.
Primer kartografske podlage za celostranski ležeči zemljevid v formatih cdr in mxd.
Primer pravilno oddanega zemljevida, ki je izdelan s programom ESRI ArcGIS.


Naslovi

Publikacija
Dolina Triglavskih jezer
Geografija Slovenije 32

Leto: 2015
Avtorji: Matija Zorn, Aleš Smrekar, Peter Skoberne, Andrej Šmuc, Anton Brancelj, Igor Dakskobler, Aleš Poljanec, Borut Peršolja, Bojan Erhartič, Mateja Ferk, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Daniela Ribeiro

Redna cena
20,00 €
Spletna cena
18,00 €

Publikacija
Skrb za pitno vodo
Geografija Slovenije 31

Leto: 2014
Avtorji: Brigita Jamnik, Mitja Janža, Aleš Smrekar, Mateja Breg Valjavec, Sonja Cerar, Claudia Cosma, Katarina Hribernik, Matija Krivic, Petra Meglič, Simona Pestotnik, Matthias Piepenbrink, Martin Podboj, Katarina Polajnar Horvat, Joerg Prestor, Christoph Schüth, Jasna Šinigoj, Dejan Šram, Janko Urbanc, Gorazd Žibret

Redna cena
20,00 €
Spletna cena
18,00 €

Publikacija
Triglavski ledenik
Geografija Slovenije 30

Leto: 2014
Avtorji: Mihaela Triglav Čekada, Matej Gabrovec, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Jaka Ortar, Miha Pavšek, Maja Topole, Matija Zorn


Publikacija
Rudolf Badjura
Življenje in delo
Geografija Slovenije 29

Leto: 2014
Avtorji: Borut Batagelj, Herman Berčič, Ljudmila Bokal, Matjaž Geršič, Aleš Guček, Janez Kavar, Stane Kocutar, Blaž Komac, Zvezdan Marković, Peter Mikša, Blaž Torkar

Redna cena
20,00 €
Spletna cena
18,00 €

Publikacija
Poimenovanja Piranskega zaliva
Geografija Slovenije 27

Leto: 2014
Avtorji: Primož Gašperič, Drago Kladnik, Primož Pipan

Redna cena
20,00 €
Spletna cena
18,00 €

Publikacija
Slovenska imena držav
Geografija Slovenije 25

Leto: 2013
Avtorja: Drago Kladnik, Drago Perko

Redna cena
20,00 €
Spletna cena
18,00 €

Publikacija
Slovenski eksonimi
Geografija Slovenije 24

Leto: 2013
Avtorji: Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Kladnik, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk

Redna cena
20,00 €
Spletna cena
18,00 €

Publikacija
Terasirana pokrajina Goriških brd
Geografija Slovenije 17

Leto: 2008
Avtorji: Drago Kladnik, Blaž Komac, Lučka Ažman Momirski, Franci Petek, Peter Repolusk, Matija Zorn


Publikacija
Členitev slovenskega podeželja
Prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja
Geografija Slovenije 8

Leto: 2003
Avtorja: Drago Kladnik, Marjan Ravbar


Ključne besede
agrarna geografija
alpski svet
atlasi
Badjura, Rudolf
biografije
bivalno okolje
človeški viri
deindustrializacija
denudacija
didaktika
digitalni model reliefa
digitalni model višin
Dinarski kras
dolci
dolek
Dolina triglavskih jezer
Dolina Triglavskih jezer
dolomit
Dragonja
drobirski tokovi
družbena geografija
države sveta
državne meje
ekonomska geografija
eksonimi
ekspozicija površja
elementarne nesreče
erozija
fizična geografija
fliš
geografi
geografija
geografija naselij
geografija podeželja
geografija prebivalstva
geografska imena
geografska tipologija
geografske predstave
geografski informacijski sistemi
Geografski inštitut Antona Melika
geografski vidik
geoinformatika
geološka dediščina
geološko kartiranje
geomorfni procesi
geomorfologija
glaciologija
Goriška Brda
gozdovi
gramoznice
hidrogeologija
hidrologija
horonim
Hrvaška
hudourniki
imena
imenoslovje
inštituti
Istra
izobraževalni procesi
izobraževanje
Jadransko morje
jame
jezikoslovje
Julijske Alpe
kamnine
kartografija
klimatske spremembe
Kocen, Blaž
krajine
kras (geologija)
krasoslovje
kulturna dediščina
kulturna krajina
kulturna pokrajina
kulturne terase
kvartar
lavinologija
ledeniki
Ljubljana
Ljubljanica
Ljubljansko barje
Ljubljansko polje
Logaško polje
mesta
metodika
metodologija
Moravče
nadmorska višina
naklon površja
naravna dediščina
naravne nesreče
naravne vrednote
naravni spomeniki
naravni viri
nataliteta
nesnovna kulturna dediščina
obmejna območja
odlagališča
odpadki
ogrožena območja
okolijski vidik
onesnaževanje
onesnaževanje okolja
onesnaževanje voda
oskrba z vodo
osnovne šole
ozaveščanje javnosti
paleopoplave
pedologija
Piran
Piranski zaliv
pitna voda
planinske poti
pobočni procesi
podeželje
podomačena tuja geografska imena
podtalnica
podzemne vode
pokrajina
pokrajinsko ime
poplave
poplavna nevarnost
poplavna območja
poplavna ogroženost
Posavsko hribovje
pouk
prebivalstvo
priročniki
prostorski razvoj
prostorsko načrtovanje
prostorsko planiranje
raba tal
rastlinstvo
ravnanje z odpadki
raziskave
razvoj
razvoj turizma
regionalizacija
regionalna geografija
regionalna politika
regionalne disparitete
regionalne razlike
regionalni razvoj
regionalno planiranje
relief
reliefne oblike
reliefni koeficient
rodnost
rodnostno vedenje
Rogaška Slatina
Savudrija
Sečovlje
skalni podori
Slovenija
slovenska geografska imena
Slovensko Primorje
slovenščina
smučanje
snežni plazovi
socialna geografija
spoznavni zemljevid
spremembe rabe tal
srednje šole
standardizacija
svetovna vojna 1914-1918
tematska kartografija
terminologija
tipizacija
tipologija
tla
toponimija
Triglavski narodni park
tuja geografska imena
turistična geografija
turistični kraji
turistični vodniki
turizem
učbeniki
učni programi
upravljanje
urbana geografija
urbana naselja
urbanizacija
ustvarjalni poklici
ustvarjalnost
varstvo narave
varstvo okolja
varstvo voda
vegetacija
vinogradi
vodna oskrba
vodni viri
vodno gospodarstvo
vodonosniki
vodovarstvena območja
vrednotenje
vrednotenje pokrajine
vrtače
vrtičkarji
vrtičkarstvo
vrtnarstvo
zaščitni ukrepi
zborniki
zdravilišča
zemeljski plazovi
zemljepisna imena
zemljepisno ime
zemljevidi
zgodovina
zgodovinski pregledi
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
znanstvenoraziskovalno delo
življenjsko okolje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR