50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU

Avtorja: Milan Natek, Drago Perko
Leto: 1999


Knjiga, ki je izšla ob petdesetletnici Geografskega inštituta Antona Melika, predstavlja nastanek in razvoj inštituta ter glavne značilnosti raziskovalnega dela na inštitutu po posameznih obdobjih. Inštitut, ki je od leta 1981 sestavni del Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ima oddelke za geoekologijo, regionalno geografijo, naravne nesreče, geografski informacijski sistem in tematsko kartografijo, knjižnico, geografske zbirke in kartografsko zbirko ter sedež Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije. Besedilo spremlja bogato slikovno gradivo, ki je nastalo med raziskovalnim delom, na primer ob preučevanju Triglavskega ledenika, naravnih nesreč in hribovskih kmetij, ali med pripravljanjem številnih geografskih publikacij o Sloveniji in njenih pokrajinah.

Ključne besede
geografija
Geografski inštitut Antona Melika
inštituti
Slovenija
zgodovina
zgodovinski pregledi
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
znanstvenoraziskovalno delo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR