Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah

Avtorica: Mateja Breg Valjavec
Leto: 2013


Monografija predstavlja nekdanja odlagališča odpadkov v kotanjah (vrtače, gramoznice) z uporabo reliefne analize nekdanje in sedanje pokrajine ter na podlagi njune medsebojne primerjave. Z analizo reliefa smo na vzorčnih območjih Logaškega polja in Logaškega ravnika ter Ljubljanskega polja določili izhodiščno stanje vrtač in gramoznic pred njihovim zasipavanjem z odpadki. Dobljene rezultate smo preverjali s terenskim delom. Vzorčili (sondirali) smo prsti nad odpadki, na preseku zasutih kotanj smo merili električno upornost tal, s fitogeografskim popisom pa smo določili indikatorske rastline, ki so pokazatelj navzočnosti organskih odpadkov v kotanji. Rezultati terenskega preučevanja pomenijo nova izhodišča za bodoče geoinformacijske analize rastlinstva in prsti na odlagališčih odpadkov. Izsledki monografije so pomembna podlaga za morebitno izdelavo katastra nekdanjih odlagališč odpadkov na ravni celotne Slovenije, kjer je odprtih še veliko metodoloških izzivov, povezanih z različnimi tipi podatkov.Redna cena
20,00 €

Spletna cena
18,00 €


Ključne besede
geografija
geoinformatika
gramoznice
jame
Ljubljansko polje
Logaško polje
odlagališča
odpadki
ravnanje z odpadki
Slovenija
vrtače
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR