Skip to main content
Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa


Avtor: Drago Perko
Leto: 2001


Avtor v knjigi najprej predstavlja izrazoslovje s poudarkom na izrazih relief in digitalni model reliefa, opisuje relief kot sestavino pokrajine, geografskega informacijskega sistema in zemljevidov ter podaja splošne značilnosti površja v Sloveniji, nato pa predstavlja tiste značilnosti nadmorskih višin, naklonov, ekspozicij in reliefnih enot Slovenije, ki jih je ugotovil z obdelavo stometrskega digitalnega modela reliefa. Avtor se ukvarja tudi s povezanostjo reliefa in nekaterih drugih sestavin pokrajine. Ugotovitve iz osrednjih poglavij prikazuje tudi po posameznih pokrajinskih enotah. Knjiga je bogato opremljena s kartografskim in drugim slikovnim gradivom ter preglednicami. Namenjena je študentom, dijakom, učencem in njihovim učiteljem ter vsem drugim, ki jih zanimajo reliefne značilnosti naše nenavadno raznolike Slovenije.

Ključne besede
digitalni model reliefa
digitalni model višin
ekspozicija površja
geografija
geomorfologija
kartografija
nadmorska višina
naklon površja
reliefni koeficient
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR