Zgodovinska kartografija ozemlja Slovenije.

Avtor: Primož Gašperič
Leto: 2022


Monografija predstavlja zgodovino kartografskega razvoja v evropskem in slovenskem prostoru, s posebnim poudarkom na enotni metodologiji proučevanja starih zemljevidov. V uvodnem delu so opredeljeni temeljni kartografski izrazi, pomen kartografskih del, njihovo proučevanje ter razvoj evropske kartografije od njenih začetkov do 20. stoletja. Sledi predstavitev kartografskih elementov ter njihova delitev na pet osnovnih skupin (naravni, grajeni, matematični, pojasnjevalni, zemljepisna imena), razčlenjen pa je tudi njihov zgodovinski razvoj. V osrednjem delu knjige avtor predstavi metodologijo za proučevanje kartografskih elementov ter rezultate analize 58 zemljevidov srednjega merila današnjega ozemlja Slovenije od sredine 16. stoletja do konca 19. stoletja. Kot priloga je na koncu dodan seznam z osnovnimi podatki o najpomembnejših zemljevidih, ki prikazujejo ozemlje Slovenije. Zemljevidi so lahko osnova za spoznavanje ter proučevanje pokrajine in njenih procesov. Stari zemljevidi prinašajo izvirne podatke in zato sodijo med primarne zgodovinske vire. Uporabljena metodologija omogoča, da te primarne vire proučujemo na enoten način skozi daljša časovna obdobja.Kazalo vsebine

Predgovor

1 Uvod
   1.1 Zasnova raziskovalnega dela

2 Razvoj evropske kartografije do dvajstega stoletja
   2.1 Prazgodovina
   2.2 Antika
   2.3 Srednji vek
      2.3.1 Prikazi današnjega ozemlja Slovenije
   2.4 Novi vek
      2.4.1 Šestnajsto stoletje
         2.4.1.1 Prikazi današnjega ozemlja Slovenije
      2.4.2 Sedemnajsto stoletje
         2.4.2.1 Prikazi današnjega ozemlja Slovenije
      2.4.3 Osemnajsto stoletje
         2.4.3.1 Prikazi današnjega ozemlja Slovenije
      2.4.4 Devetnajsto stoletje
         2.4.4.1 Prikazi današnjega ozemlja Slovenije

3 Kartografski elementi in njihov razvoj
   3.1 Opredelitev pojma in delitev kartografskih elementov
   3.2 Pregled kartografskih elementov
      3.2.1 Naravni elementi
         3.2.1.1 Oblikovanost površja
         3.2.1.2 Rastlinstvo
         3.2.1.3 Vode
      3.2.2 Grajeni elementi
         3.2.2.1 Naselja
         3.2.2.2 Grajeni objekti
         3.2.2.3 Prometnice
         3.2.2.4 Meje
      3.2.3 Zemljepisna imena
         3.2.3.1 Pokrajinska imena
         3.2.3.2 Gorska imena
         3.2.3.3 Vodna imena
         3.2.3.4 Naselbinska imena
         3.2.3.5 Imena grajenih objektov
      3.2.4 Matematični elementi
         3.2.4.1 Merilo
         3.2.4.2 Kartografske mreže
      3.2.5 Pojasnjevalni elementi
         3.2.5.1 Naslov
         3.2.5.2 Legenda
         3.2.5.3 Kolofon
         3.2.5.4 Pojasnjevalno besedilo
         3.2.5.5 Dekorativni elementi
         3.2.5.6 Dodatna okna

4 Proučevanje kartografskih elementov
   4.1 Enoten podatkovni obrazec
   4.2 Delitev kartografskih elementov
   4.3 Določanje podatkov na in o zemljevidih
   4.4 Sestava podatkovnega obrazca
   4.5 Pregledovanje in ocenjevanje zemljevidov
   4.6 Posebnosti posameznih kartografskih elementov in metod prikaza
      4.6.1 Naravni elementi
         4.6.1.1 Oblikovanost površja
         4.6.1.2 Rastlinstvo
         4.6.1.3 Vode
      4.6.2 Grajeni elementi
         4.6.2.1 Naselja
         4.6.2.2 Grajeni objekti
         4.6.2.3 Prometnice
         4.6.2.4 Meje
      4.6.3 Zemljepisna imena
         4.6.3.1 Pokrajinska imena
         4.6.3.2 Gorska imena
         4.6.3.3 Vodna imena
         4.6.3.4 Naselbinska imena
         4.6.3.5 Imena grajenih objektov
      4.6.4 Matematični elementi
         4.6.4.1 Merilo
         4.6.4.2 Kartografska mreža
      4.6.5 Pojasnjevalni elementi
         4.6.5.1 Naslov
         4.6.5.2 Legenda
         4.6.5.3 Kolofon
         4.6.5.4 Pojasnjevalno besedilo
         4.6.5.5 Dekorativni elementi
         4.6.5.6 Dodatna okna

5 Kartografski elementi skozi čas
   5.1 Naravni elementi
      5.1.1 Oblikovanost površja
      5.1.2 Rastlinstvo
      5.1.3 Vode
      5.1.4 Naravni elementi skupaj
   5.2 Grajeni elementi
      5.2.1 Naselja
      5.2.2 Grajeni objekti
      5.2.3 Prometnice
      5.2.4 Meje
      5.2.5 Grajeni elementi skupaj
   5.3 Zemljepisna imena
      5.3.1 Pokrajinska imena
      5.3.2 Gorska imena
      5.3.3 Vodna imena
      5.3.4 Naselbinska imena
      5.3.5 Imena grajenih objektov
      5.3.6 Zemljepisna imena skupaj
   5.4 Matematični elementi
      5.4.1 Merilo
      5.4.2 Kartografske mreže
      5.4.3 Matematični elementi skupaj
   5.5 Pojasnjevalni elementi
      5.5.1 Naslov
      5.5.2 Legenda
      5.5.3 Kolofon
      5.5.4 Pojasnjevalno besedilo
      5.5.5 Dekorativni elementi
      5.5.6 Dodatna okna
      5.5.7 Pojasnjevalni elementi skupaj
   5.6 Kartografski elementi skupaj

6 Sklep

 7 Seznam virov in literatura
 8 Seznam citiranih zemljevidov
 9 Seznam slik
10 Seznam preglednic
11 PrilogaŠe ...Redna cena
20,00 €

Spletna cena
18,00 €


Ključne besede
geografija
kartografija
Slovenija
zemljevidi
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR