Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 1997


Zbirka je namenjena objavam ljudskega zvočnega pesemskega in glasbenega gradiva, ki ga hrani Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU. Vsaka enota je tematsko zaokrožena ter prikazuje posamezne segmente slovenske ljudske glasbene dediščine. Izdaje zajemajo pokrajinske, narečne, pesemske, pevske in inštrumentalne značilnosti posameznih delov slovenskega etničnega ozemlja in s tem kažejo vso pestrost in raznolikost slovenskega ljudskega zvočnega izročila.


Naslovi

Publikacija
Hodili so jih poslušat
Pesemsko izročilo kamniškega območja
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 022

Leto: 2017
Izbor: Marija Klobčar, Peter Vendramin, Robert Vrčon

13.00 €

Publikacija
Haloško petje na tretko
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 021

Leto: 2017
Izbor: Urša Šivic

13.00 €

Publikacija
Edna ftica priletejla
Ljudske pesmi iz Porabja
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 020

Leto: 2015
Izbor: Marija Klobčar, Urša Šivic, Peter Vendramin

13.00 €

Publikacija
Zajuckaj in zapoj
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 019

Leto: 2013
Izbor: Mojca Kovačič, Peter Vendramin

13.00 €

Publikacija
Bog daj dobro leto
Ljudska pesemska dediščina Adlešičev
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 016

Leto: 2011
Izbor: Drago Kunej, Marko Terseglav

13.00 €

Publikacija
Pritrkavanje
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 017

Leto: 2011
Izbor: Mojca Kovačič

13.00 €

Publikacija
Spejvaj nama, Katica
Ljudske pesmi Prekmurja
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 015

Leto: 2010
Izbor: Marija Klobčar, Urša Šivic, Peter Vendramin

13.00 €

Publikacija
Pjevaj mi, pjevaj, sokole
Uskoška pesemska dediščina Bele krajine
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 014

Leto: 2010
Izbor: Drago Kunej, Marko Terseglav

13.00 €

Publikacija
Pesem slovenske dežele
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 013

Leto: 2009
Izbor: Mojca Kovačič, Drago Kunej, Marko Terseglav

13.00 €

Publikacija
Bela Krajina in Kostel
Zvočni primeri izvirne ljudske glasbe
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 011

Leto: 2008
Izbor: Urša Šivic, Marko Terseglav, Robert Vrčon

13.40 €

Publikacija
Slovenske ljudske pesmi V
Družinske pripovedne pesmi
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 009

Leto: 2007
Izbor: Marjetka Golež Kaučič, Drago Kunej, Urša Šivic

14.50 €

Publikacija
Regiment po cesti gre
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 008

Leto: 2007
Izbor: Marjetka Golež Kaučič, Marija Klobčar, Drago Kunej, Marjeta Pisk, Mirko Ramovš, Urša Šivic

13.50 €

Publikacija
Odmev prvih zapisov
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 007

Leto: 2004
Izbor: Marija Klobčar, Drago Kunej, Mirko Ramovš, Urša Šivic

13.35 €

Publikacija
Od Ribnice do Rakitnice
Ljudska pesem in glasba v Ribniški dolini
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 006

Leto: 2003
Izbor: Zmaga Kumer, Drago Kunej, Mirko Ramovš


Publikacija
Novi kos
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 2000
Izvajalec: Otroški pevski zbor OŠ Stražišče – PŠ Žabnica


Publikacija
Trio škorci
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 1999
Izvajalec: Trio škorci


Publikacija
Koroška
Zvočni primeri izvirne ljudske glasbe
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 1998
Izbor: Julijan Strajnar

13.00 €

Publikacija
Zapojmo lepó, zaigrajmo enó
Ljudska pesem in godba Slovencev
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 1998
Izbor: Igor Cvetko, Maša Komavec, Drago Kunej, Mirko Ramovš


Publikacija
Slovenske ljudske pesmi IV
Ljubezenske pripovedne pesmi
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 1998
Izbor: Marjetka Golež, Robert Vrčon

13.00 €

Publikacija
Slovenske ljudske pesmi III
Pripovedne pesmi – legendarne 2 in socialne
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 1998
Izbor: Zmaga Kumer

13.00 €

Publikacija
Slovenske ljudske pesmi II
Legendarne pripovedne pesmi 1
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 1997
Izbor: Zmaga Kumer, Julijan Strajnar

13.00 €

Publikacija
Rezija
Pesmi in glasba rezijanske doline
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 1997
Izbor: Julijan Strajnar


Ključne besede
Bela krajina
CD-plošče
Kostel
slovenske ljudske pesmi
vokalna glasba
Fantje Artiški
ljudska glasba
ljudski pevci
moški zbori
Slovenija
slovenska ljudska glasba
zvočne kasete
Koroška
otroške pesmi
etnomuzikologija
folkloristika
uskoki
uskoške ljudske pesmi
cerkveni zvonovi
pritrkavanje
slovenske vojaške pesmi
Italija
Rezija
pripovedne pesmi
študije
zbirke
slovenski ljudski plesi
Porabje
Prekmurje
Adlešiči
slovenske ljudske vokalne pesmi
Haloze
etnologija
Kamnik


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR