Skip to main content
Rezija. Pesmi in glasba rezijanske doline.
Folks Songs and Instrumental Music in Resia Valley
Canti e musiche della Val Resia


Izbor: Julijan Strajnar
Leto: 1997


Rezija je lepa gorska dolina v zahodnih Julijskih Alpah na italijanski strani. Dolga je nekaj več kot 20 km, na najširšem delu pa široka le okoli 4 km. Slovenska plemena so dolino naselila okoli 7. stoletja. Zaradi posebne zemljepisne lege, ki otežuje pogoste stike z drugimi, so Rezijani skozi stoletja ohranili svoje samobitne kulturne značilnosti v narečju, glasbi in plesu. Objavljeni primeri so le del bogatega izročila Rezijanov in zajemajo zvočne primere, posnete med letoma 1962–1996. Mnoge lirske pesmi opevajo gorske vrhove in naravo, smisel ljubezenskih pa je skrit v samo Rezijanom razumljivih simbolih. Spremno besedilo Julijana Strajnarja je v italijanskem, angleškem in slovenskem jeziku. Dodani so notni zapisi in transkripcije pesmi (nekatere v celoti, nekatere samo s povzetki v poenostavljenem fonetičnem zapisu: v rezijanskem narečju, slovenščini, italijanščini in angleščini).Kazalo vsebine

1. Sveti Santilawdeć (Učjà, 1962)

2. Lipaj ma na Banërina (Učjà, 1962)

3. Da pa Ćanen ë se zmudow (Osojane, 1982)

4. Da göra ta Ćanïnawa (Njiva, 1963)

5. Da citra Kafölawa (Učjà, 1963)

6. Citira: Ta črni patök (Lišćaca, 1966)

7. Citira: Ta šolbaška (Lišćaca, 1966)

8. Sa spovadüwan (Osojane, 1982)

9. Ko ba mö mïslit za jsi svit (Osojane, 1982)

10. Gor na nimbesi ja si bil (Učjà, 1962)

11. Štirća balića, leon špiron Miško Koroško ... (Osojane, 1982)

12. Tu-w gozdë, t'ë wdilanu (Osojane, 1982)

13. Citira: Ta medvedawa (Bila, 1966)

14. Pojtä mi dö s ta Mëwow log (Učjà, 1969)

15. Da nine lipe nïmawa (Ravanca, 1982)

16. Da göra Plazina mojä (osojane, 1982)

17. Da göra ma ta Kilinä (Učjà, 1969)

18. Da nüna, nüna, nünicä ... (Osojane, 1973)

19. Zajuhuhüknut, vriskanje (Osojane, 1973)

20. Citira (Bila, 1996)

21. Citira (Bila, 1996)

22. Citira (Bila, 1996)

23. Oj mati, mati, pošïjte me po wödo (Ravanca, 1982)

24. Da pleši, pleši čərni kus (Ravanca, 1982)

25. Lisïca ta Fasalawa (Ravanca, 1982)

26. Da lipa ma poslala mës (Ravanca, 1982)

27. Citira: Ta učjarska (Bila, 1967)

28. Citira: Ta ta pod štigla (Bila, 1968)

29. Rezija (Osojane, 1981)
Cena
razprodano


Ključne besede
etnomuzikologija
Italija
ljudska glasba
ljudske pesmi
Rezija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR