Koroška. Zvočni primeri izvirne ljudske glasbe

Izbor: Julijan Strajnar
Leto: 1998


Zgoščenka je nekoliko popravljen povzetek dveh plošč, ki sta izšli skupaj leta 1983 pri založbi Obzorja, Maribor. Vsebuje ljubezenske pesmi, pripovedne pesmi, otroška in ritmizirana besedila, koledniške, svatbene, po ena obredno plesna, stanovska, godovna, mrliška, domoljubna, poučna, nabožna, novoletno voščilo in dve plesni inštrumentalni melodiji. Koroške pesmi v vsebinskem pogledu nasploh niso nekaj posebnega, marveč tesno povezane z vseslovenskim pesemskim izročilom.Kazalo vsebine

1. Snuoči sem na vahti staw

2. Maje se, maje se, žvižgalica

3. Štehvanje

4. Svetǝ Štǝnjurǝ

5. Je komaj nuoč storiwa se

6. uAdamč je biw na srenčan mož

7. Hitra polka (harmonika)

8. An šuǝstar me barow

9. Sonce sije, deži gre

10. Čej so tiste stǝzdice

11. Bom pa rutǝč oraw

12. Je tica pǝrletewa

13. Tičica je ujeta bwa

14. Jaz sem snuočǝ neči biw

15. Horti po kwancǝ

16. Ano pesem hočmo peti

17. Liepa roža, mati božja

18. Stara viža (harmonika)

19. Premiwa nevesta

20. Je pa davi swanca padwa

21. Žalost nas prihaja

22. Oj, pridi, pridi, ljuba bewa smrt

23. Nabirale so liešnike

24. Eno drevce mi je zrastlo

25. Ta stara Rutarca – valček

26. Ne samo sviečǝnca

27. Z Bogam vam vošǝm

28. Včakali smo novega leta dan

29. Zdravje, srečo, do(b)r veči
Redna cena
13,00 €

Spletna cena
11,70 €


Ključne besede
CD-plošče
Koroška
slovenska ljudska glasba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR