Skip to main content
Hodili so jih poslušat. Pesemsko izročilo kamniškega območja.
They Went to Hear Them Sing. Song Traditions of the Kamnik Area.


Izbor: Marija Klobčar, Peter Vendramin, Robert Vrčon
Leto: 2017


Zgoščenka Hodili so jih poslušat prinaša petintrideset dokumentarnih zvočnih posnetkov s kamniškega območja. Spremljanje zvočnih svetov tega prostora vse do današnjega dne, ki se vsebinsko navezuje na znanstveno monografijo Na poti v Kamnik Marije Klobčar, razkriva nekatere doslej neopažene podobe pesemskega bogastva in omogoča globlje razumevanje starejšega pesemskega gradiva, posnetega predvsem v Tuhinjski dolini in v območju pod Grintovci. Skozi predstavljeno pesemsko izročilo se z odsevi vsakdanjega življenja izrisujejo notranja raznolikost območja, zgodovinske posebnosti, družbeno nasprotje med Kamnikom in okolico, nekatere poklicne pripadnosti in šege, hkrati pa tudi sodobni odnos do izročila. Ti pomeni so pojasnjeni v spremljajoči publikaciji, ki z uvodnim besedilom Marije Klobčar, s pojasnili posamičnih pesmi v slovenskem in angleškem jeziku in s fotografijami dopolnjuje pesemski niz.Še ...

Jasna Paladin: HODILI SO JIH POSLUŠAT; Gorejskiglas.si 15.5.2017, Gorenjski glas 12.5.2017

GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT; Glasna 8.5.2017

Simona Moličnik: HODILI SO JIH POSLUŠAT: PETJE NA TRETKO IN DRUGE PREZRTE PEVSKE VEŠČINE; Sigic.si 18.4.2017

Muzejski večer predstavitev zgoščenke dr. Marije Klobčar; Kamnik.si 18.4.2017Redna cena
13,00 €

Spletna cena
11,70 €


Ključne besede
CD-plošče
etnologija
etnomuzikologija
Kamnik
ljudska glasba
ljudske pesmi
Slovenija
slovenske ljudske pesmi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR