Haloško petje na tretko
Na tretko. The Traditional Multipart Singing of Haloze


Izbor: Urša Šivic
Leto: 2017


Na zgoščenki Haloško petje na tretko je objavljenih osemnajst pesmi, ki predstavljajo način petja na tretko. Štiriglasno petje na tretko je sicer znano v različnih delih slovenskega etničnega prostora, ta izdaja pa je namenjena petju na tretko, ki je bilo posneto v Halozah. Zvočni primeri obsegajo čas od konca šestdesetih let 20. stoletja, ko so sodelavci Glasbenonarodopisnega inštituta v Halozah posneli prve primere tega petja, pa vse do posnetkov pevk Trstenk iz leta 2015, ki so v zadnjih letih ta način petja obudile. Zvočne posnetke petja na tretko dopolnjuje etnomuzikološki komentar Urše Šivic, hkrati pa zgoščenka dopolnjuje istoimensko monografijo, v kateri so objavljene tudi transkripcije objavljenih pesmi.Še ...

Iztok Ilich: HALOŠKO PETJE NA TRETKO; Bukla 13/132-133

GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT; Glasna 8.5.2017

Simona Moličnik: HODILI SO JIH POSLUŠAT: PETJE NA TRETKO IN DRUGE PREZRTE PEVSKE VEŠČINE; Sigic.si 18.4.2017Cena
razprodano


Ključne besede
CD-plošče
Haloze
slovenska ljudska glasba
slovenske ljudske pesmi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR