Skip to main content
Slovenske ljudske pesmi V. Družinske pripovedne pesmi / Family ballads.


Izbor: Marjetka Golež Kaučič, Drago Kunej, Urša Šivic
Leto: 2007


Skupaj z izdajo knjige Slovenske ljudske pesmi V je zgoščenka z istim naslovom njeno zvočno dopolnilo, pa tudi samostojna publikacija z obsežnejšo znanstveno spremno besedo. Zgoščenka prinaša dvaindvajset zvočnih primerov terenskih posnetkov enaindvajsetih tipov družinskih pripovednih pesmi s celotnega slovenskega etničnega ozemlja. Izbor zvočnih primerov predstavlja raznovrstnost v besedi (posebnost verznih in ritmičnih struktur)in glasbi (večglasje, enoglasje, moški, ženski, otroški glasovi, posebni načini petja). Nekateri zvočni primeri so bili izbrani ne glede na kakovost posnetka, saj predstavljajo neprecenljiv dokument časa. Spremna beseda je povzeta po tisti v knjižni izdaji, a je zgoščena, pesemski komentarji pa so prirejeni glede na posamezne zvočne primere, ki pa so tekstološko in etnomuzikološko bolj ali manj natančno predstavljeni.Kazalo vsebine

1. Tə star purgar za mizo sedi (Dobec, Notr.)

2. Margareta lepo poje (Vas, Bkr.)

3. Marjanca n'ë tëla naga sïnu (Osojane, Rez.)

4. Moja mat me je oženila (Poljubinj, Prim.)

5. Kata, Kataleina (Gornja Bistrica, Prkm.)

6. Lepa voda Ljubljančica (Jakšiči, Bkr.)

7. Lainsko let som se ožeiniw (Brezen, Št.)

8. Mati imajo čerke tri (Paka, Vitanje, Št.)

9. Imew je očka sine tri (Pirševo, Gor.)

10. Ka se je prigoudilo (Verica-Ritkarovci, Por.)

11. Pšenička na polju že zori (Sv. Danijel, Št.)

12. Dete vpraša ata (Reka, Št.)

13. Vstani, vstani, Jerica (Jakšiči v Kostelski dolini, Bkr.)

14. Sveita Krstina bolna ležala (Krtina, Gor.)

15. Mati betežavajo, deca namilo joučejo (Gornji Senik, Por.)

16. Minulo je že siedəm leit (Dane, Dol.)

17. Al tam na ravnem polju (Poden pod Vrtačo, Kor.)

18. Marička sedi na kamenču (Števerjan, Prim.)

19. Kaj hočma strit, kaj hočma bit? (Stenica, Št.)

20. Sonce se je že nagnilo (Oplotnica, Št.)

21. Mlad pastierček ovce pase (Libuče, Kor.)

22. Nekaj novega sem zvedew (Zagorica (Dobrepolje), Dol.)
Redna cena
14,50 €

Spletna cena
13,10 €


Ključne besede
slovenske ljudske pesmi
študije
zbirke
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR