Folkloristika

zbirka
Folkloristika.


Založba ZRC
2003


Zbirka je namenjena objavam znanstvenih monografij in zbornikov s področja etnomuzikologije, etnokoreologije, tekstologije in z drugih področij, povezanih z ljudsko duhovno kulturo. Odstira podobo spreminjajočega se izročila pesmi, glasbe in plesa v različnih časovnih in prostorskih okvirih in na raznih spoznavnih ravneh.


titles

Publikacija
Poslušajte štimo mojo
Potujoči pevci na Slovenskem
Folkloristika 9

Leto: 2020
Avtor: Marija Klobčar

25.00 €

Publikacija
Vi čuvarji ste obmejni
Pesemska ustvarjalnost Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture
Folkloristika 8

Leto: 2018
Avtor: Marjeta Pisk

17.00 €

Publikacija
Na poti v Kamnik
Folkloristika 7

Leto: 2016
Avtor: Marija Klobčar

25.00 €

Publikacija
Pa se sliš …
Pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru
Folkloristika 5

Leto: 2012
Avtor: Mojca Kovačič

20.00 €

Publikacija
Štajeriš
Podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa
Folkloristika 6

Leto: 2012
Avtor: Rebeka Kunej

26.00 €

Publikacija
Po jezeru bliz Triglava …
Ponarodevanje umetnih pesmi iz druge polovice 19. stoletja
Folkloristika 4

Leto: 2008
Avtor: Urša Šivic


Publikacija
Fonograf je dospel!
Prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe
Folkloristika 3

Leto: 2008
Avtor: Drago Kunej


Publikacija
Ljudsko in umetno
Dva obraza ustvarjalnosti
Folkloristika 2

Leto: 2003
Avtor: Marjetka Golež Kaučič


Ključne besede
etnomuzikologi
etnomuzikologija
intervjuji
slovenska ljudska glasba
spomini
Vodušek, Valens
zborniki
tehnična akustika
zgodovina
zgodovinski pregledi
zvočni posnetki
folkloristika
intertekstualnost
literarni motivi
medbesedilnost
slovenska književnost
slovenska poezija
slovensko ljudsko izročilo
slovensko ljudsko slovstvo
vplivi
19. st.
popularna glasba
slovenske ljudske pesmi
vokalna glasba
Evropa
pritrkavanje
Slovenija
zvonovi
etnokoreologija
ljudski plesi
slovenski ljudski plesi
štajeriš (ples)
študije
družabno življenje
družbene razmere
etnologija
Kamnik
krajevne monografije
prosti čas
šege
folklora
Goriška Brda
nacionalizacija kulture
narodna identiteta


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR